KIVITELEZŐI REGISZTRÁCIÓS FELHÍVÁS

 

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A NIPÜF Páty Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság a  „NIPÜF Páty Ipari Park fejlesztése” tárgyú beruházásának megvalósítását tervezi fővállalkozási konstrukció keretében.

A kivitelező fővállalkozó kiválasztására irányuló versenyeztetési eljárás előkészítése keretében NIPÜF Páty Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság kéri a versenyeztetési eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy jelen regisztrációs felhívás első számú mellékeltét képező formanyomtatvány kitöltésével – a felhívásban foglaltak szerint – szíveskedjenek jelezni érdeklődésüket.

 

1.1. Megrendelő adatai:

Hivatalos név:

NIPÜF Páty Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság

Iroda:1061 Budapest, Király utca 16.

Város:

 Budapest

Postai irányítószám:

1061

Ország:
Magyarország

Képviseli:

Török Zsombor ügyvezető

E-mail:iroda@nipuf.hu

2. A versenyeztetési eljárás tárgya és mennyisége:

A Páty, Sasfészek-tó melletti lejtős terepen, az M1 autópálya és az 1. sz. főút közötti új ipari park részeként 1 db 23.126 m2 bruttó területű raktárcsarnok kerül kivitelezésre. A csarnoképület magába foglal 690 m2 irodahelyiséget is.

A tervezett raktárcsarnok adatai:

  • 20-30.000 m3 földmunka és támfalépítés,
  • 700-800 m térkő burkolatú belső úthálózat, 91 db szgk.parkoló, 44 db dokkolórámpa létesítése,
  • 715 kW összteljesítményű villamos hálózat (általános célú elosztó, világítási hálózat, erőátviteli hálózat, illetve külső villámvédelmi hálózat),
  • 14 m3/h vízigény (vizesblokkok), illetve 14 m3/h szennyvízterhelés,
  • 640 l/s terhelésű csapadékvízelvezető és -gyűjtő hálózat,
  • Gépészeti berendezések (fűtési-hűtési berendezések, szellőzés, sprinkler-rendszer),
  • 150 m3/h kapacitású kisnyomású (100 mbar) gázvezeték hálózat.

Átadás-átvétel befejezése, építési napló lezárása és birtokbaadás (a kivitelezés befejezése, egyben az I. ütem véghatárideje): 2017. június 30. napjáig

 

3. Az érdeklődés jelzésének módja:

Ajánlatkérő a regisztrációra szolgáló formanyomtatványt elektronikus úton a szabo.laszlo@cordict.hu e-mail címre kéri megküldeni, az alábbi határidő lejártáig.

A NIPÜF Páty Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a regisztráció nem jelent a versenyeztetési eljárásban történő automatikus részvételt. Az ajánlattételre felhívott szervezetek körének kiválasztása a NIPÜF Páty Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság döntési kompetenciája.

4. Az érdeklődés jelzésének: határideje:

2016. október 21. 11:00 óra

 

5. Az érdeklődés elvárt tartalma:

A gazdasági szereplőknek regisztrációjukat a jelen tájékoztatás 1. számú mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével kell megtenniük.

A NIPÜF Páty Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság kéri az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a formanyomtatvány gazdasági, valamint műszaki és szakmai adatok ismertetésére vonatkozó részeit legalább az ott meghatározott részletességgel szíveskedjenek megadni. Megrendelő csak a hiánytalanul kitöltött regisztrációt veszi figyelembe.

Amennyiben az érdeklődő gazdasági szereplő nem szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, abban az esetben az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást köteles a formanyomtatványhoz csatolni.

1. számú melléklet: Formanyomtatvány érdeklődés jelzésére az alábbiakban letölthető

Feltöltés ideje: 2016. október 15.
Archívumba került: 2016. október 21.