.

 

Felelős vállalatirányítási ajánlások

 

A felelős vállalatirányítás keretet teremt a tulajdonosi jogok gyakorlójaként döntést hozóknak, a társaság döntéshozatali fórumainak, és a társaság menedzsmentjének egyaránt, hogy a társasági és a tulajdonosi érdek szem előtt tartásával megfelelő célokat tűzzenek ki. Továbbá biztosítja a célok teljesülését nyomon követő és ellenőrző rendszerek hatékony működését.

 

A felelős vállalatirányítási rendszer hatékony működése a speciális jogi normák alkalmazásán keresztül az egyes állami tulajdonú társaságoknál és a teljes nemzetgazdaságban elősegíti a piacgazdasági elvek szerinti működést, az ahhoz szükséges megbízhatósági kritériumok teljesülését. Továbbfejlesztése és intézményesítése többéves folyamat, amely az MNV Zrt. és a vagyonkezelt társaságok szintjén egyszerre történik. A közvetlen feladatkörén túlmenően az MNV Zrt. részt vesz a bevált irányítási gyakorlatok széles körű terjesztésében szakkonferenciákon és a Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítási szakosztályának munkájában.

 

Az állami tulajdonú társaságok portfóliójában javasolt a felelős vállalatirányítási elvek alkalmazása, melyhez a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ajánlásokat adott közre. A felelős vállalatirányítási ajánlások felhasználják a vonatkozó OECD ajánlásokat, nagyvállalati és tőzsdei gyakorlatokat.

 

Ajánlás az állami tulajdonú társaságok számára

 

 

Etikai Kódex

 

Fontos, hogy a köz szolgálatában végzett – beleértve a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságoknál végzett munkát is – önmagában erkölcsi értékkel bír, de magas erkölcsi követelményeket is támaszt az arra vállalkozóval szemben. Ez egyrészt az általánosnál szigorúbb mércét jelent az általános erkölcsi követelményeknek való megfelelés tekintetében, másrészt azonban olyan hivatásetikai elveknek való megfelelést is, amelyek csak a köz szolgálatában állókra  vonatkoznak.

 

Az Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által kidolgozott – értékek követésére és az értékkövetésből fakadó etikai követelményekre vonatkozó – ajánlást az MNV Zrt. a társaságra vonatkoztatva alkalmazta. Az MNV Zrt. vezérigazgatója az MNV Igazgatóságának döntésének eleget téve Etikai Kódexet adott közzé vezérigazgatói utasításként.

 

Etikai Kódex minta

 

 

Kockázatkezelési kézikönyv és esettanulmány

 

Az MNV Zrt. az irányítási képességfelmérésre épülő kockázatkezelési módszertanának és az alkalmazható kontroll-modellek nemzeti társaságokkal való megismertetésén túl, olyan képzési formák és tartalmak létrehozását tűzte ki célul, melyek képessé teszik a résztvevőket a saját társasági környezetükben felmerülő irányítási problémák felismerésére, az erre adható megoldási javaslatok kidolgozására. Ennek megfelelően a hatékony vállalatirányítási keretek kialakításának további támogatására kockázatkezelési kézikönyvet adott ki. (link a dokumentumra)

 

Az MNV Zrt. a kézikönyv alapján a portfoliójában lévő többségi állami tulajdonú társaságok irányítási gyakorlatainak fejlesztésére kockázatkezelési esettanulmányt készített a Szerencsejáték Zrt. jó gyakorlatai és a BGF és a Trusted Kft által kidolgozott irányítási kockázatkezelési módszertan (GOSPEL) felhasználásával.

 

Az esettanulmány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű Szerencsejáték Zrt. által alkalmazott vállalatirányítási és kockázatkezelési bevált gyakorlatok bemutatásával, a módszertan társaságra való alkalmazásával példaként szolgál és más társaságok irányítási gyakorlatainak fejlesztését teszi lehetővé.

 

Kockázatkezelési Kézikönyv

 

Kockázatkezelési Esettanulmány

 

 

Befektetési politikával kapcsolatos ajánlás

 

A társaságok befektetési politikájának szabályozásához kapcsolódó Ajánlás célja az MNV Zrt. többségi tulajdonú társaságainál a szabad pénzeszközök felhasználásának, valamint az árfolyamkockázat-kezelés szabályozásának áttekintése, a befektetési politika kialakítására vonatkozó Ajánlás kiadása, amelynek felhasználásával az egyes társaságok vonatkozó szabályzatai elkészíthetők.

 

Az MNV Zrt. közvetlen kezelésébe tartozó, többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok számos eltérő vonással rendelkeznek (tevékenységi kör, méret, likviditási helyzet, stb.), ezért az ajánlásban rögzítettek alapján a konkrét befektetési politika szabályozása mindig csak az adott társaságra szabottan alakítandó ki. Az MNV Zrt. részéről ehhez kívánunk segítséget nyújtani az Ajánlás közreadásával.

 

Ajánlás - Befektetési politika

 

 

Likviditástervezési ajánlás

 

A mellékelten megküldött Likviditástervezési Ajánlás alapján a társaságoknál négyhetes gördülő likviditástervezési rendszer működtetése ajánlott. A likviditástervezési rendszer alapvetően a társaság ügyvezetése számára nyújt információt a társaság jövőbeli likviditási helyzetével kapcsolatban. Jól működő likviditástervezési rendszer egyrészről segít a társaságot érő likviditási sokkok minél korábbi és minél pontosabb előrejelzésében, és így az esetleges negatív hatásokra való felkészülést segíti elő. Másrészről likviditási többlet esetén annak segítségével minél pontosabban meghatározhatók a befektetési lehetőségek, vagyis a társaságnak adott időtávra mekkora összegben és milyen formában van lehetősége pénzösszeget lekötni.

 

Likviditástervezési ajánlás

 

 

 

 

Feltöltés ideje: 2013. július 01.
Archívumba került: 2020. február 28.