Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétől elérhető a Hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteménye (HJEGY). A szolgáltatás az önkormányzati rendeletek kivételével minden hatályos jogszabályt és az állami irányítás egyéb jogi eszközeit (pl. kormányhatározat, utasítás, stb.) is tartalmazza. A gyűjtemény ingyenesen és korlátozások nélkül használható.

Az alább felsorolt jogszabályok szövege (a jogszabály száma és az év beütésével) a Nemzeti Jogszabálytárban is elérhetők a következő linken: https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

 

 

Az MNV Zrt. tevékenységére, működésére vonatkozó jogszabályok

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv.

 

2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

 

2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

 

2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről

 

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

 

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

 

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

 

2007. évi CXXIII.tv. a kisajátításról

 

2006. évi V.tv. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

 

2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről


2004. évi I. tv. A sportról

 

2001. évi CXX. tv. A tőkepiacról


2001. évi LXIV. tv. A kulturális örökség védelméről


2000. évi C. tv. A számvitelről


2000. évi XIII.tv. Az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról

 

1997. évi CXLII. tv. A társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről


1997. évi CXLI.tv. Az ingatlannyilvántartásról


1996. évi LV. tv. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

 

1996. évi LIII.tv. A természet védelméről


1995. évi XCIII.tv. A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról


1995. évi LVII.tv. A vízgazdálkodásról


1994. évi LIII. tv. A bírósági végrehajtásról

 

1993. évi LXXVIII.tv. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról


1993. évi XLVIII.tv. A bányászatról

 

1991. évi XLIX. tv. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról


1991. évi XXXIII.tv. Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról


1991. évi XXXII.tv. A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről


1991. évi XVI.tv. A koncesszióról


1988. évi I.tv. A közúti közlekedésről


1959. évi IV.tv. A Polgári Törvénykönyvről

 

 

Kormányrendeletek

 

254/2007(X.4.)Korm.r. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

 

 

Miniszteri rendeletek

 


45/2002(XII.25.)PM r. Az állam öröklése és az államot megillető egyéb jogok gyakorlása esetén a Magyar Állam képviseletéről


6/1998(III.11.)KHVM r.  Az országos közutak kezelésének szabályozásáról


13/1998(V.6.) KTM r. A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről


13/1997(V.28.) KTM r. A védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról

 

29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

Feltöltés ideje: 2012. március 07.
Utoljára módosítva: 2016. szeptember  15.