Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétől elérhető a Hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteménye (HJEGY). A szolgáltatás az önkormányzati rendeletek kivételével minden hatályos jogszabályt és az állami irányítás egyéb jogi eszközeit (pl. kormányhatározat, utasítás, stb.) is tartalmazza. A gyűjtemény ingyenesen és korlátozások nélkül használható.

Az alább felsorolt jogszabályok szövege (a jogszabály száma és az év beütésével) a Nemzeti Jogszabálytárban is elérhetők a következő linken: https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

 

 

Az MNV Zrt. tevékenységére, működésére vonatkozó jogszabályok

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv.

 

2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

 

2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről

 

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

 

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

 

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

 

2007. évi CXXIII.tv. a kisajátításról

 

2006. évi V.tv. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

 

2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről


2004. évi I. tv. A sportról

 

2001. évi CXX. tv. A tőkepiacról


2001. évi LXIV. tv. A kulturális örökség védelméről


2000. évi C. tv. A számvitelről


2000. évi XIII.tv. Az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról

 

1997. évi CXLII. tv. A társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről


1997. évi CXLI.tv. Az ingatlannyilvántartásról


1996. évi LV. tv. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

 

1996. évi LIII.tv. A természet védelméről


1995. évi XCIII.tv. A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról


1995. évi LVII.tv. A vízgazdálkodásról


1994. évi LIII. tv. A bírósági végrehajtásról

 

1993. évi LXXVIII.tv. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról


1993. évi XLVIII.tv. A bányászatról

 

1991. évi XLIX. tv. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról


1991. évi XXXIII.tv. Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról


1991. évi XXXII.tv. A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről


1991. évi XVI.tv. A koncesszióról


1988. évi I.tv. A közúti közlekedésről


1959. évi IV.tv. A Polgári Törvénykönyvről

 

 

Kormányrendeletek

 

254/2007(X.4.)Korm.r. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

 

 

Miniszteri rendeletek

 

8/2018. (XII.21.) NVTNM rendelet


6/1998(III.11.)KHVM r.  Az országos közutak kezelésének szabályozásáról


13/1998(V.6.) KTM r. A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről


13/1997(V.28.) KTM r. A védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról

 

29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

Feltöltés ideje: 2012. március 07.
Utoljára módosítva: 2020. február 14.