Fenntarthatósági terv

 

Az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága Bizottság 1987-ben ,,Közös jövőnk'' címmel kiadott jelentésében  a gazdasági növekedés olyan új korszakának lehetőségét vázolta fel, amely a fenntartható fejlődés globális megvalósítására épít és megőrzi a természeti erőforrásokat.

A jelentésben meghatározásra került a fenntartható fejlődés fogalma is. Eszerint "a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket".

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. mint felelős gazdálkodó szervezet, összhangban az európai uniós elvekkel és a Fenntartható Fejlődés Nemzeti Stratégiával, nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos intézményi működés kialakítására és ennek fenntartására. A Fenntarthatósági Tervvel az MNV Zrt. elkötelezettséget vállal a fenntarthatósági szempontok figyelembe vételére a szervezet költséghatékony és környezettudatos működése érdekében. Erőfeszítéseket tesz a környezeti erőforrások felhasználásának csökkentésére, eszközbeszerzései, szolgáltatásai kialakítása során mérlegeli a fenntarthatóság szempontjait.

További fontos elvárás, hogy valamennyi nem helyi erőforrásra támaszkodó, de helyi felhasználásban szerepet játszó beruházó-fejlesztő, termelő-szolgáltató- és fogyasztó törekedjen a fenntarthatóságot figyelembe vevő megoldások, eljárások igénybe vételére, szokások kialakítására. Ennek megvalósíthatóságát a megfelelő politikai akarat megléte és helyi társadalmi-közösségi kultúra jellege együttesen szabja meg, és egy racionális tervezési folyamat útján kimunkált stratégia foglalja rendezett keretbe.

 

A Fenntartható Fejlődés Nemzeti Stratégia (FFNS) globális összefüggéseket is tükröző, nemzeti szintű prioritásai és fókuszai - az előzőekkel is összefüggésben - a következők:

-          a gazdaság anyag- és energiaigényességének racionalizálása;

-          a fenntarthatatlan társadalmi folyamatok kezelése és szabályozása;

-          környezeti rendszerek fenntartható hasznosítása.

 

Az Agenda 21 program fő területei:

-          a helyi közösségi humán és intézményi kapacitások fejlesztése,

-          a helyi és a regionális fenntarthatósági programok kidolgozásához és végrehajtásához nyújtott segítség,

-          a környezeti döntésekben való lakossági részvétel előmozdítása, és ezzel a demokrácia erősítése,

-          a helyi és a regionális környezetpolitika számára kedvező jogi és gazdasági környezet kialakítása.

 

Fenntarthatósági terv

 

Feltöltés ideje: 2016. március 16.
Utoljára módosítva: 2016. március 22.