HIRDETMÉNY

 

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

(székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)

által a Tihany belterület 1874 és 1875 helyrajzi számú, természetben a 8237 Tihany, Rév utca 7. sz. alatt található ingatlanok és az azokban található ingóságok

bérleti szerződés útján történő hasznosítására vonatkozóan lefolytatott egyfordulós, nyilvános pályázati eljárás eredményéről

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Kiíró) 2017. szeptember 19. napján pályázati felhívást tett közzé.

 

A pályázat célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 23. § (1) bekezdése alapján a pályázati felhívásban és a részletes tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) meghatározott feltételekkel, a Magyar Állam tulajdonában és a Kiíró tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, a pályázati eljárás tárgyát képező,

- a Tihany belterület 1874 helyrajzi szám alatti, 422 m2 alapterületű, kivett saját használatú út megnevezésű, valamint

- a Tihany belterület 1875 helyrajzi szám alatti,természetben a 8237 Tihany, Rév utca 7. sz. alatt található 1.0130 m2 alapterületű kivett üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: ingatlanok) és

- az azokban található, a Tájékoztató 1. sz. mellékletében foglalt ingóságok (a továbbiakban ingóságok, a továbbiakban ingatlanok és ingóságok együttesen: Bérlemény)

hasznosításának 15 éves határozott idejű (amely időszak az Nvt. 11. § (10) bekezdésében foglalt lehetőség alapján egy alkalommal, legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható) bérleti szerződés keretében történő átengedése – a jó erkölcs szabályaiba nem ütköző és a jogszabályi előírások szerint a leendő Bérlő által beszerzett engedélyek alapján, az engedély előírásainak megfelelően – szálloda-, apartman- és kikötő-üzemeltetési, -működtetési tevékenység folytatása céljából.

 

A meghirdetett pályázatra az ajánlattételi határidő lejártáig (2017. október 19. napja 17 óráig) 1 db ajánlat érkezett, a határidő lejártát követően további pályázati ajánlatok benyújtására nem került sor.

 

A pályázati ajánlatot a Peninsula Resort Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 78. I. em. 1) nyújtotta be.

A benyújtott pályázati ajánlat érvényes, így a lefolytatott pályázati eljárás eredményes.

 

Feltöltés ideje: 2017. november 22.
Utoljára módosítva: 2017. november 22.