HIRDETMÉNY

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

(székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)

által a Pécs belterület 18372 helyrajzi számú, természetben a 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti ingatlanban található 285 m2 (üzlethelyiség1) és 139 m2 (üzlethelyiség2) alapterületű üzlethelyiségeinek bérleti szerződés útján történő hasznosítására vonatkozóan lefolytatott egyfordulós, nyilvános pályázati eljárás eredményéről

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Kiíró) 2018. december 5. napján pályázati felhívást tett közzé.

 

A pályázat célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 23. § (1) bekezdése alapján a pályázati felhívásban és a részletes tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) meghatározott feltételekkel, a Magyar Állam tulajdonában és a Kiíró tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, a pályázati eljárás tárgyát képező a Pécs belterület 18372 helyrajzi számú, természetben a 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti ingatlanban található 285 m2 és 139 m2 alapterületű üzlethelyiségeinek határozatlan idejű bérleti szerződés  keretében történő átengedése – a jó erkölcs szabályaiba nem ütköző és a jogszabályi előírások szerint a leendő Bérlő által beszerzett engedélyek alapján, az engedély előírásainak megfelelően –iroda céljából történő működtetésére, vagy vendéglátás-kereskedelmi tevékenység folytatására.  

 

A meghirdetett pályázatra az ajánlattételi határidő lejártáig (2019. január 04. 14:30 óráig) 4 db ajánlat érkezett, a határidő lejártát követően további pályázati ajánlatok benyújtására nem került sor.

 

A pályázatra benyújtott négy darab ajánlatból három darab ajánlat érvényes, egy darab ajánlat érvénytelen, így a lefolytatott pályázati eljárás eredményes.

Kiíró a bérleti szerződést üzlethelyiség1 tekintetében Hornai Zoltán József magánszeméllyel, üzlethelyiség2 tekintetében az Optika Maxima Kft.-vel köti meg.

 

Feltöltés ideje: 2019. február 14.
Utoljára módosítva: 2019. február 13.