HIRDETMÉNY

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

(székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)

által a Budapest belterület 1236/20 helyrajzi számon bejegyzett, kivett repülőtér (Budaörs Repülőtér) megnevezésű műemlék ingatlan bérleti szerződés útján történő hasznosítására és annak repülőtérként történő üzemeltetésére, illetve az ahhoz kapcsolódó oktatási-, sport-, szabadidős, rekreációs, kulturális, turisztikai tevékenység folytatására vonatkozóan lefolytatott egyfordulós, nyilvános pályázati eljárás eredményéről

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Kiíró) 2019. február 14. napján pályázati felhívást tett közzé.

 

A pályázat célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a pályázati felhívásban és a részletes tájékoztatóban meghatározott feltételekkel, a Magyar Állam tulajdonában és a Kiíró tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, a pályázati eljárás tárgyát képező, a Budapest belterület 1236/20 helyrajzi számon bejegyzett, kivett repülőtér (Budaörs Repülőtér) megnevezésű műemlék ingatlan 10 év (továbbá az Nvt. 11. § (10) bekezdésében foglalt lehetőség alapján, a Részletes tájékoztatóban foglalt feltételek fennállása esetén legfeljebb további 5 év meghosszabbítási lehetőséggel) határozott idejű bérleti szerződés keretében történő átengedése és annak repülőtérként történő üzemeltetésére, illetve az ahhoz kapcsolódó oktatási-, sport-, szabadidős, rekreációs, kulturális, turisztikai tevékenység folytatása céljából.

 

A meghirdetett pályázatra az ajánlattételi határidő lejártáig (2019. április 15. 17:00) ajánlat nem érkezett, a határidő lejártát követően további pályázati ajánlatok benyújtására nem került sor.

 

Figyelemmel arra, hogy a pályázatra ajánlat nem érkezett, a pályázat eredménytelen.

 

Feltöltés ideje: 2019. május 20.
Utoljára módosítva: 2019. május 20.