HIRDETMÉNY

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

(székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)

által a Hajógyári szigeten lévő, a Budapest belterület 18386/3, 18386/4, 18386/9 és a 23796/18 helyrajzi számú ingatlanokban található ingatlanrészek/helyiségek bérleti szerződés útján történő hasznosítására vonatkozóan lefolytatott egyfordulós, nyilvános pályázati eljárás eredményéről

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Kiíró) 2018. március 12. napján pályázati felhívást tett közzé.

 

A pályázat célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 23. § (1) bekezdése alapján a pályázati felhívásban és a részletes tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) meghatározott feltételekkel, a Magyar Állam tulajdonában és a Kiíró tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, a pályázati eljárás tárgyát képező,

határozatlan idejű bérleti szerződés keretében történő átengedése - a jó erkölcs szabályaiba nem ütköző és a jogszabályi előírások szerint – rekreációs/szabadidős, valamint irodai, kereskedelmi-szolgáltatói, raktározási tevékenység folytatására.

 

A meghirdetett pályázatra az ajánlattételi határidő lejártáig (2018. április 11. 17:00 óráig) 1 db ajánlat érkezett, az I. pályázati tárgy vonatkozásában, a határidő lejártát követően további pályázati ajánlatok benyújtására nem került sor.

 

A pályázati ajánlatot a Marina Operator Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest, Hajógyári sziget 606.) nyújtotta be.

 

A benyújtott pályázati ajánlat érvényes, így a lefolytatott pályázati eljárás az I. pályázati tárgy vonatkozásában eredményes.

Kiíró a bérleti szerződést az I. pályázati tárgy tekintetében a pályázat nyertesével, a Marina Operator Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal köti meg.

 

Figyelemmel arra, hogy a II-VII. pályázati tárgyak vonatkozásában pályázati ajánlat nem érkezett, a II-VIII. pályázati tárgyak tekintetében a pályázat eredménytelen.

 

Feltöltés ideje: 2018. május 17.
Utoljára módosítva: 2018. május 17.