HIRDETMÉNY

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

(székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)

által a Felsőpetény belterület 19 helyrajzi szám alatt bejegyzett, természetben a 2611 Felsőpetény, Petőfi utca 37. szám alatt található ingatlan bérleti szerződés útján történő hasznosítására vonatkozóan lefolytatott egyfordulós, nyilvános pályázati eljárás eredményéről

 

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Kiíró) 2017. november 20. napján pályázati felhívást tett közzé.

 

A pályázat célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 23. § (1) bekezdése alapján a pályázati felhívásban és a részletes tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) meghatározott feltételekkel, a Magyar Állam tulajdonában és a Kiíró tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, a pályázati eljárás tárgyát képező, Felsőpetény belterület 19 helyrajzi szám alatti, természetben a 2611 Felsőpetény, Petőfi utca 37. sz. alatt található 80536 m2 alapterületűkivett nevelőotthon és park megnevezésű ingatlan hasznosításának 15 éves határozott idejű (amely időszak az Nvt. 11. § (10) bekezdésében foglalt lehetőség alapján egy alkalommal, legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható) bérleti szerződés keretében történő átengedése – a jó erkölcs szabályaiba nem ütköző és a jogszabályi előírások szerint a leendő Bérlő által beszerzett engedélyek alapján, az engedély előírásainak megfelelő tevékenység folytatása céljából.

 

A meghirdetett pályázatra az ajánlattételi határidő lejártáig (2017. december 20. napja 10 óráig) 1 db ajánlat érkezett, a határidő lejártát követően további pályázati ajánlatok benyújtására nem került sor.

 

A pályázati ajánlatot az Amicitie Real Estate Korlátolt Felelősségű Társaság (2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 6.) nyújtotta be.

 

A benyújtott pályázati ajánlat érvényes, így a lefolytatott pályázati eljárás eredményes.

 

 

Feltöltés ideje: 2018. január 22.
Utoljára módosítva: 2018. január 22.