HIRDETMÉNY

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

(székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)

által a Budapest V. kerület belterület 24447/3 helyrajzi szám alatt bejegyzett, természetben a 1051 Budapest V. kerület, Erzsébet téren található ingatlan

összesen 72 m2 alapterületű részének bérleti szerződés útján történő hasznosítására vonatkozóan lefolytatott egyfordulós, nyilvános pályázati eljárás eredményéről

 

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Kiíró) 2018. január 15. napján pályázati felhívást tett közzé.

 

A pályázat célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 23. § (1) bekezdése alapján a pályázati felhívásban és a részletes tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) meghatározott feltételekkel, a Magyar Állam tulajdonában és a Kiíró tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, a pályázati eljárás tárgyát képező, Budapest V. kerület belterület 24447/3 helyrajzi szám alatti, természetben a 1051 Budapest V. kerület, Erzsébet téren található, 1479m2 alapterületű, kivett közterület megnevezésű ingatlan összesen 72 m2 alapterületű része hasznosításának határozatlan idejű bérleti szerződés keretében történő átengedése – a jóerkölcs szabályaiba nem ütköző és a jogszabályi előírások szerint a leendő Bérlő által beszerzett engedélyek alapján, az engedély előírásainak megfelelően – turisztikai információs és szolgáltatási, értékesítési tevékenység folytatása, csomaglogisztika, csomagmegőrzés végzésecéljából.

 

A meghirdetett pályázatra az ajánlattételi határidő lejártáig (2018. február 14. 17:00 óráig) 1 db ajánlat érkezett, a határidő lejártát követően további pályázati ajánlatok benyújtására nem került sor.

 

A pályázati ajánlatot a Luggair Korlátolt Felelősségű Társaság (1068 Budapest, Benczúr utca 28. fszt. 3.) nyújtotta be.

 

A benyújtott pályázati ajánlat érvényes, így a lefolytatott pályázati eljárás eredményes.

 

Kiíró a bérleti szerződést a pályázat nyertesével, a Luggair Korlátolt Felelősségű Társasággal köti meg.

 

 

 

Feltöltés ideje: 2018. március 14.
Utoljára módosítva: 2018. március 14.