Projektadatok:

 

A projekt címe: Keszthelyi szennyvíztisztító telep kapacitás bővítése és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése

 

A projekt azonosítószáma: KEOP - 1.2.0/2F/09-2010-0089

A pályázó / kedvezményezett neve: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A pályázó / kedvezményezett képviselője: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Operatív program neve: Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)

Beruházás, megvalósulás helye: Keszthely

A projekt összköltsége: 2 675 129 766,- Ft

A támogatás összege: 2 124 826 693,- Ft 

A projekt kivitelezési munkáinak kezdete: 2013. október 17.

A projekt tervezett befejezése: 2015. december 31.

 

A projekt általános leírása

Az MNV Zrt. 2.124.826.693.- forintos Európai Uniós támogatást nyert el a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében megvalósuló „Keszthelyi szennyvíztisztító telep kapacitás bővítése és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése” tárgyú, KEOP - 1.2.0/2F/09-2010-0089 azonosító számú projektre. A projekt lehetőséget teremt arra, hogy a fejlesztéssel egy korszerű, környezetbarát, az EU követelményeknek megfelelő, gazdaságosabban működő, a megújuló energiaforrásokat optimálisan hasznosító szennyvíztisztító telep jöjjön létre.

A keszthelyi szennyvízelvezetési agglomerációba 17 település tartozik, melyek a Balaton kiemelt üdülőkörzetében helyezkednek el. A beruházást szükségessé tette, a szennyvíztisztító telep 100%-os kihasználtsága a nyári üdülési szezonban, a határértéken való működés, valamint a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés, a fenntarthatóság és a biztonságos működés.

A beruházás során a teljes iszapvonal és szennyvízvonal korszerűsítésre kerül, és a telep biogáz hasznosítására alkalmas teleprésszel is bővül. 

 

A projekt honlapja: 

http://www.drv.hu/drv/drv.head.page?nodeid=1058

 

Közreműködő szervezet:

Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.

 

 

 

 

 

Feltöltés ideje: 2014. január 23.
Utoljára módosítva: 2016. szeptember  09.