Az „egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról” szóló 2013. évi CXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény, amelynek kihirdetett szövege a www.magyarkozlony.hu honlapon is elérhető, a Magyar Közlöny 2013. évi 108. számában) 1. számú mellékletében foglalt, jelenleg állami tulajdonban álló ingatlan(ok) ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére vonatkozóan a hivatkozott mellékletben megjelölt önkormányzat, a közigazgatási területén található ingatlanra vonatkozóan  – kivéve Budapestet, ahol a Törvényben megjelölt kerületi vagy a fővárosi önkormányzat részére kerülhet sor az átadásra – igénytnyújthat be a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez. Az ingatlan tulajdonba adásával kapcsolatban az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt szerződést köt az érintett helyi önkormányzattal. A szerződéskötés előfeltétele – többek között –, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése a Törvény 2013. június 28-i hatálybalépését követően határozatot hozzon a Törvény 1. melléklete szerinti ingatlan igényléséről, és azt az MNV Zrt. részére a Törvény hatálybalépését követő 60 napon belül megküldje.

Az ingatlan igénylésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, a szerződéskötés további feltételeiről bővebben olvashat az alább megadott kapcsolódó dokumentumban.

 

Feltöltés ideje: 2013. július 05.
Utoljára módosítva: 2014. július 09.