Az MNV Zrt. nyertest hirdetett és megkezdte „A fenntartható helyközi közösségi közlekedési irányítási rendszer kidolgozását, korszerűsítését, eredményességét segítő kormányzati döntéseket is megalapozó megvalósíthatósági tanulmány” tárgyú európai uniós projekt megvalósítását

 

A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0020 azonosítószámú projekt – szolgálva a közösségi közlekedési rendszer közép és hosszútávra szóló teljes átszervezésének közpolitikai céljait – a helyközi közösségi közlekedési szolgáltatás olyan átalakítását szolgáló módszerek, konkrét közép- és hosszú távú tervek kidolgozását tűzi ki célul, amely a kormány által meghatározott közlekedésfinanszírozási forrásokból gazdálkodva biztosítja az utazóközönség elvárható szolgáltatását, fenntartható üzemeltetését és megfelelő monitoring funkcióinak kiépítésével segíti a közlekedési-kormányzat elemző-, döntéstámogató működését. A projekt célja továbbá – tekintettel arra, hogy a helyközi vasúti és közúti személyszállítási szolgáltatások hosszú távon állami feladatok maradnak, vagyis az állam közvetlen, vagy közvetett állami tulajdonú szolgáltató társaságokkal a jövőben is meghatározó szerepet kíván ellátni – a közösségi közlekedési üzemeltetők vagyonstratégiájának, vagyongazdálkodásának szabályozás képes rendszerének kidolgozása.

 

A pályázat előkészítése során az MNV Zrt., mint kedvezményezett, nyílt közbeszerzési eljárás keretében választotta ki a nyertest a KKIR 2015 Konzorcium-ot. (TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. és Ernst & Young Tanácsadó Kft.) A tanulmányt ez év végéig kell a nyertesnek elkészítenie.

 

Budapest, 2015. szeptember 22.

Feltöltés ideje: 2015. szeptember  22.
Utoljára módosítva: 2015. szeptember  22.