Az MNV Zrt. jelenlegi vagyonnyilvántartása a hatályos jogszabályok (2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról, valamint a 254/2007 Korm. rendelet) szerint, az elődszervezetektől (ÁPV Zrt., KVI és NFA) átvett, továbbá az MNV Zrt. által fejlesztett informatikai rendszerek integrált üzemeltetésével valósul meg. Az informatikai rendszerek az alábbiak:

 

 • SAP
 • Forrás SQL
 • Vagyonkezelési Információs Rendszer (VIR)
 • Per Modul
 • Hagyatéki Modul
 • Központi Partnertörzs
 • Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszer
 • EAR: Elektronikus Aukciós Rendszer
 • JDolBer Integrált Humánügyviteli Szoftverrendszer:

 

SAP integrált vállalatirányítási rendszer

A SAP rendszer feladata az MNV Zrt. gazdasági és vagyonnyilvántartási folyamatainak teljes körű, integrált kiszolgálása (vevő-szállítói bizonylat és folyószámla kezelés, főkönyv szintetikus kezelése, szerződések, hagyatéki ügyek stb.), valamint az MNV Zrt. beszámolási kötelezettségének (mérleg, eredménykimutatás, mellékletek) főkönyvi alátámasztása. 

 

Forrás-SQL

Az elődszervezet, a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak (KVI) vagyonnyilvántartási informatikai rendszere.
A Forrás SQL rendszer feladata a Kincstári Vagyonkataszter működtetése, a vagyonkezelők számára a vagyonkataszteri jelentés lehetőségének megteremtése, valamint az MNV Zrt. vagyonkezelésében lévő, a Forrás SQL-ben rögzített vagyonelemek tranzakciós nyilvántartása. Feladatainak egy részét az SAP rendszer vette át.

 

Vagyonkezelési Információs Rendszer (VIR)

A jogelőd Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. (ÁPV Zrt.) vagyonnyilvántartásához létrehozott informatikai rendszer.
Megvalósítja az MNV Zrt. privatizációs, vagyonkezelési, illetve utógondozási tevékenységéhez kapcsolódó információk nyilvántartását, karbantartását, valamint a társasági részesedések vagyonnyilvántartásának analitikáját. Feladatát az SAP vette át.

 

Per Modul

Az MNV Zrt. által fejlesztett, és a felmerülő gyakorlati igények alapján folyamatosan bővíthető egységes pernyilvántartó rendszer, amelynek rendeltetése a magyar állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. érintettségével induló rendkívüli mennyiségű bírósági peres eljárás teljes körű és naprakész nyilvántartása, elektronikus archiválása. A Per modul rendszer integrálva van az MNV Zrt. Központi Partnertörzs és az SAP rendszerekbe.

 

Hagyatéki Modul

Az MNV Zrt. által fejlesztett, a hagyatéki ügyek iratanyagainak nyilvántartását, azaz az ügyintézés során keletkező dokumentációk elektronikus tárolását és visszakereshetőségét biztosító alkalmazás.

 

Központi Partnertörzs

Az MNV Zrt. létrejötte megteremtette a szervezeti feltételeit annak, hogy a nemzeti vagyont illetően egységessé váljon a tulajdonosi szemlélet. Ennek folyományaképpen kialakításra került az egységes partnertörzs, amely az MNV egyes nyilvántartásainak központi partnerkezelését hivatott megvalósítani a partnerekhez tartozó törzsadatok központi kezelésével együtt.

 

Poszeidon

Komplex dokumentummenedzsment rendszer, mely végigkíséri az iratok útját a beérkezéstől vagy a keletkezéstől kezdve az irattározáson és a postázáson át a selejtezésig, akár elektronikus, akár papír alapú dokumentumról van szó. A rendszer támogatja az összes, iratokkal kapcsolatos munkafolyamatot, lehetőséget biztosít a modern, papírmentes ügyiratkezelésre való áttérésre, és megvalósítja az elektronikus archiválást is a jogszabályban előírt módon. Magyarországon elsőként kapta meg a Moreq2 tanúsítványt, ami jelenleg az egyetlen olyan EU-s ajánlás, mely révén valóban egységes iratkezelési rendszerek alakulhatnak ki.

 

EAR: Elektronikus Aukciós Rendszer

A transzparenciát és a nyilvánosságot teljes körűen biztosító Elektronikus Aukciós Rendszer (EAR) olyan online árverési felület, ahol
 a MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, az állami feladat ellátásához nem szükséges vagyontárgyakra (ingatlan, ingó és társasági részesedés), illetve  az MNV Zrt. és az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok vagy állami ingatlanok egyéb tulajdonosi joggyakorlói által értékesítésre szánt ingatlanokra lehet licitálni.

 

JDolBer Integrált Humánügyviteli Szoftverrendszer:

Társaságunk a JDolBer  rendszer alábbi moduljait használja a feladatai ellátásához:

 • Humánpolitikai (munkaügyi) modul
 • Munkaügyi nyomtatványok kezelése (pl. Munkaszerződés létrehozása, módosítása, hosszabbítása, megbízási szerződések, az összes kilépőpapír elkészítése, stb.)
 • Bérszámfejtés modul;
 • TB ellátás modul;
 • Banki, postai utalások kezelése;
 • Bérösszesítő-, bérelemző modul;
 • Bérfeladás modulkönyvelés felé;
 • Havi, éves adóelszámolás modul;
 • Éves NYENYI jelentés modul, NYENYI lapkészítés;
 • Járulék-elszámolás modul;
 • KSH Statisztikai modul;
 • Riportkészítő (általános lekérdező) modul;
 • Cafeteria modul

  

Az MNV Zrt. által -alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Feltöltés ideje: 2016. szeptember  15.
Utoljára módosítva: 2020. szeptember  15.