15/12/2011    S241    Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

HU-Budapest: Villamos energia

2011/S 241-391163

 

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Poszonyi út 56. sz.
Kapcsolattartási pont(ok): Ügyfélszolgálat
Címzett: Oláh Ervinné
1133 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 12374190
E-mail: aramtender@mnv.hu
Fax: +36 12374120

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.mnv.hu

További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 

I.2)Az ajánlatkérő típusa

Egyéb: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

 

I.3)Fő tevékenység

Egyéb: Vaygonkezelés

 

I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen

 

 

 

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás

II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

Villamos energia-kereskedő kiválasztása 2012. évre MNV.

 

II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye

Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Az ajánlatkérő és a vagyonkezelésébe tartozó cégeknek, a dokumentációban felsorolt felhasználási helyei.

NUTS-kód HU101

 

 

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

 

II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása

Villamos energia adás-vételi szerződés a VI.3) pontban felsorolt ajánlatkérő(k) részére a magyar villamos energia átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, a felhasználási helyek csatlakozási jellemzőinek megfelelő minőségű villamos energia beszerzése (kereskedelmi jogviszonyban való megvásárlása) 2012.03.01. (0:00) - 2012.12.31. (24:00) közötti időszakra vonatkozóan, menetrend adási kötelezettség nélküli teljes ellátásalapú villamos energia adás-vételi szerződés keretében, amely magában foglalja a rendszerhasználati díjak teljeskörű elszámolását - azaz ezen díjak hálózati engedélyeseknek való megfizetését és továbbszámlázását ajánlatkérőnek - is. ("Villamos energia-kereskedő kiválasztása 2012. évre MNV").

 

II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

09310000

 

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

 

II.1.8)Részek

A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

 

II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

 

II.2)Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)Teljes mennyiség:

Az ajánlatkérő(k) 2012.03.01. (0:00) - 2012.12.31. (24:00) közötti időszakra vonatkozó villamos energia szükségletét biztosító 16 230 727 kWh összmennyiségű villamos energia vásárlása az ajánlatkérő(k) számára a dokumentációban megadott felhasználási helyeken, az alábbi bontásban.
Az ajánlatkérő(k) az összmennyiségként meghatározott legalacsonyabb mennyiségi értéktől való eltérést, a felhasználás mértékének kiszámíthatatlanságára tekintettel + 50 %-ban írják elő.
1. rész:
Az MNV Zrt. vagyonkezelésében lévő Bakony Volán Zrt., Hajdú Volán Zrt., Nógrád Volán Zrt. és Vértes Volán Zrt. dokumentációban felsorolt felhasználási helyei tekintetében villamos energia beszerzés összesen: 2 169 206 kWh mennyiségben.
Az ajánlatkérő(k) a meghatározott legalacsonyabb mennyiségi értéktől való eltérést, a felhasználás mértékének kiszámíthatatlanságára tekintettel + 50 %-ban írják elő.
2. rész:
Az MNV Zrt. vagyonkezelésében lévő Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. dokumentációban felsorolt felhasználási helyei tekintetében villamos energia beszerzés összesen: 4 733 675 kWh mennyiségben.
Az ajánlatkérő(k) a meghatározott legalacsonyabb mennyiségi értéktől való eltérést, a felhasználás mértékének kiszámíthatatlanságára tekintettel + 50 %-ban írják elő.
3. rész:
Az MNV Zrt. vagyonkezelésében lévő Várgondnokság Nonprofit Kft. és a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Kft. dokumentációban felsorolt felhasználási helyei tekintetében villamos energia beszerzés összesen: 1 724 719 kWh mennyiségben.
Az ajánlatkérő(k) a meghatározott legalacsonyabb mennyiségi értéktől való eltérést, a felhasználás mértékének kiszámíthatatlanságára tekintettel + 50 %-ban írják elő.
4. rész:
Az MNV Zrt. és a vagyonkezelésében lévő Gödöllői Királyi Várkastély Nonprofit Kft., a Helikon Nonprofit Kft., a Hortobágyi Nonprofit Kft., és a KIVING Zrt. dokumentációban felsorolt felhasználási helyei tekintetében villamos energia beszerzés összesen: 4 811 483 kWh mennyiségben.
Az ajánlatkérő(k) a meghatározott legalacsonyabb mennyiségi értéktől való eltérést, a felhasználás mértékének kiszámíthatatlanságára tekintettel + 50 %-ban írják elő.
5. rész:
Az MNV Zrt. vagyonkezelésében lévő RADAR Zrt. és a Szegedi SZEFO Zrt. dokumentációban felsorolt felhasználási helyei tekintetében villamos energia beszerzés összesen: 1 058 310 kWh mennyiségben.
Az ajánlatkérő(k) a meghatározott legalacsonyabb mennyiségi értéktől való eltérést, a felhasználás mértékének kiszámíthatatlanságára tekintettel + 50 %-ban írják elő.
6. rész:
Az MNV Zrt. vagyonkezelésében lévő Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. dokumentációban felsorolt felhasználási helyei tekintetében villamos energia beszerzés összesen: 1 733 334 kWh mennyiségben.
Az ajánlatkérő(k) a meghatározott legalacsonyabb mennyiségi értéktől való eltérést, a felhasználás mértékének kiszámíthatatlanságára tekintettel + 50 %-ban írják elő.

 

II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ

Vételi jog (opció): nem

 

II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk

II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Kezdés 1.3.2012. Befejezés 31.12.2012

 

 

 

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 1 Elnevezés: MNV Zrt. vagyonkezelésében lévő Bakony Volán Zrt., Hajdú Volán Zrt., Nógrád Volán Zrt. és Vértes Volán Zrt. felhasználási helyei

1)Rövid meghatározás

Villamos energia beszerzése az MNV Zrt. vagyonkezelésében lévő Bakony Volán Zrt., Hajdú Volán Zrt., Nógrád Volán Zrt. és Vértes Volán Zrt. felhasználási helyeire a dokumentációban részletezettek szerint.

 

2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

09310000

 

3)Mennyiség

Villamos energia beszerzés összesen: 2 169 206 kWh mennyiségben.
A szerződéskötők a meghatározott legalacsonyabb mennyiségi értéktől való eltérést, a felhasználás mértékének kiszámíthatatlanságára tekintettel + 50 %-ban írják elő.

 

4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.3.2012. Befejezés 31.12.2012

 

5)További információk a részekről

 

Rész száma: 2 Elnevezés: MNV Zrt. vagyonkezelésében lévő TRV Zrt. felhasználási helyek

1)Rövid meghatározás

Villamos energia beszerzése az MNV Zrt. vagyonkezelésében lévő TRV Zrt. felhasználási helyeire a dokumentációban részletezettek szerint.

 

2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

09310000

 

3)Mennyiség

Villamos energia beszerzés összesen: 4 733 675 kWh mennyiségben.
A szerződéskötők a meghatározott legalacsonyabb mennyiségi értéktől való eltérést, a felhasználás mértékének kiszámíthatatlanságára tekintettel + 50 %-ban írják elő.

 

4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.3.2012. Befejezés 31.12.2012

 

5)További információk a részekről

 

Rész száma: 3 Elnevezés: MNV Zrt. vagyonkezelésében lévő Várgondnokság Nonprofit Kft. és a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Kft. felhasználási helyei

1)Rövid meghatározás

Villamos energia beszerzése az MNV Zrt. vagyonkezelésében lévő Várgondnokság Nonprofit Kft. és a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Kft. felhasználási helyeire a dokumentációban részletezettek szerint.

 

2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

09310000

 

3)Mennyiség

Villamos energia beszerzés összesen: 1 724 719 kWh mennyiségben.
A szerződéskötők a meghatározott legalacsonyabb mennyiségi értéktől való eltérést, a felhasználás mértékének kiszámíthatatlanságára tekintettel + 50 %-ban írják elő.

 

4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.3.2012. Befejezés 31.12.2012

 

5)További információk a részekről

 

Rész száma: 4 Elnevezés: MNV Zrt. és a vagyonkezelésében lévő Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Közhasznú Kft., a Helikon Nonprofit Kft., a Hortobágyi Nonprofit Kft., és a KIVING Zrt. felhasználási helyei

1)Rövid meghatározás

Villamos energia beszerzése az MNV Zrt. és a vagyonkezelésében lévő Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Közhasznú Kft., a Helikon Nonprofit Kft., a Hortobágyi Nonprofit Kft., és a KIVING Zrt. felhasználási helyeire a dokumentációban részletezettek szerint.

 

2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

09310000

 

3)Mennyiség

Villamos energia beszerzés összesen: 4 811 483 kWh mennyiségben.
A szerződéskötők a meghatározott legalacsonyabb mennyiségi értéktől való eltérést, a felhasználás mértékének kiszámíthatatlanságára tekintettel + 50 %-ban írják elő.

 

4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.3.2012. Befejezés 31.12.2012

 

5)További információk a részekről

 

Rész száma: 5 Elnevezés: MNV Zrt. vagyonkezelésében lévő MNV Zrt. vagyonkezelésében lévő RADAR Zrt. és a Szegedi SZEFO Zrt. felhasználási helyei

1)Rövid meghatározás

Villamos energia beszerzése az MNV Zrt. vagyonkezelésében lévő MNV Zrt. vagyonkezelésében lévő RADAR Zrt. és a Szegedi SZEFO Zrt. felhasználási helyeire a dokumentációban részletezettek szerint.

 

2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

09310000

 

3)Mennyiség

Villamos energia beszerzés összesen: 1 058 310 kWh mennyiségben.
A szerződéskötők a meghatározott legalacsonyabb mennyiségi értéktől való eltérést, a felhasználás mértékének kiszámíthatatlanságára tekintettel + 50 %-ban írják elő.

 

4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.3.2012. Befejezés 31.12.2012

 

5)További információk a részekről

 

Rész száma: 6 Elnevezés: MNV Zrt. vagyonkezelésében lévő Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. felhasználási helyei

1)Rövid meghatározás

Villamos energia beszerzése az MNV Zrt. vagyonkezelésében lévő Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. felhasználási helyeire a dokumentációban részletezettek szerint.

 

2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

09310000

 

3)Mennyiség

Villamos energia beszerzés összesen: 1 733 334 kWh mennyiségben.
A szerződéskötők a meghatározott legalacsonyabb mennyiségi értéktől való eltérést, a felhasználás mértékének kiszámíthatatlanságára tekintettel + 50 %-ban írják elő.

 

4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.3.2012. Befejezés 31.12.2012

 

5)További információk a részekről

 

 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Pótdíj, kötbér és teljesítési biztosíték.
A pótdíj és kötbér alkalmazási feltételei, a dokumentáció részét képező szerződés tervezetben meghatározottak szerint történik.
Teljesítési biztosíték (ennek mértéke egységesen az 1-6. rész vonatkozásában az adott részajánlat alapján megkötött szerződés szerinti nettó energiadíj 5 %-a). A nyertes ajánlattevőnek teljesítési biztosítékot kell nyújtania a Kbt. 53/A. § (1) bekezdése alapján, az ajánlatkérő(k) bankszámlájára történő befizetéssel, vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény formájában, a dokumentációban részletezettek szerint.

 

III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A számlák ellenértékét az ajánlatkérő(k) banki átutalással teljesíti a Kbt. 305. §-ában foglaltaknak megfelelően, a távmért felhasználási helyeken a havi tényleges fogyasztás, más (azaz profilos) felhasználási helyek esetében a Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF) 1/12-ed részének értékén a végleges éves elszámolás módszerével - az egyes felhasználási helyenként elszámolt díjakra vonatkozó részletezést tartalmazó naptári havi időszakonkénti elszámolás szerint - kiállított tételes számla alapján. Ajánlatkérő(k) felhívja a figyelmet arra, hogy a kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szerint kell eljárnia. Ajánlatkérő(k) előleget nem fizet, elektronikus számla alkalmazása kizárt.

 

III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Nem követelmény.

 

III.1.4)Egyéb különleges feltételek

A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

 

III.2)Részvételi feltételek

III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlatkérő az ajánlattevőt kizárja az eljárásból:
— ha az ajánlattevővel vagy valamelyik alvállalkozóval vagy valamelyik erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében és a 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll,
— ha az ajánlattevővel vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamelyik alvállalkozóval vagy valamelyik erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának és az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott módon kell igazolniuk - figyelemmel a Közbeszerzések Tanácsa (K.É. 2011. évi 118. szám; 2011. október 10.) módosított útmutatójában foglaltakra -, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 63. § (3) bekezdése szerint a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arra, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

 

III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1) Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont szerint az ajánlatkérést megelőző 2010., lezárt gazdasági évben elért teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről és ezen belül ugyanezen időszakban a villamos energia kereskedelmi tevékenység tárgyában elért - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről.
Amennyiben az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasságát a Kbt. 65. § -ának (3) bekezdése alapján erőforrást nyújtó szervezet bevonásával kívánja igazolni, akkor az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlati felhívásban a ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha:
P1) együttesen nem rendelkeznek az ajánlatkérést megelőző 2010. lezárt gazdasági évben:
1. rész:
Nettó 130 000 000 HUF teljes árbevétellel és ugyanezen időszakban villamos energia kereskedelmi tevékenységből származó - a rendszerhasználati díjak elszámolása nélkül számolt - összesen nettó 65 000 000 HUF árbevétellel.
2. rész:
Nettó 290 000 000 HUF teljes árbevétellel és ugyanezen időszakban villamos energia kereskedelmi tevékenységből származó - a rendszerhasználati díjak elszámolása nélkül számolt - összesen nettó 145 000 000 HUF árbevétellel.
3. rész:
Nettó 104 000 000 HUF teljes árbevétellel és ugyanezen időszakban villamos energia kereskedelmi tevékenységből származó - a rendszerhasználati díjak elszámolása nélkül számolt - összesen nettó 52 000 000 HUF árbevétellel.
4. rész:
Nettó 290 000 000 HUF teljes árbevétellel és ugyanezen időszakban villamos energia kereskedelmi tevékenységből származó - a rendszerhasználati díjak elszámolása nélkül számolt - összesen nettó 145 000 000 HUF árbevétellel.
5. rész:
Nettó 64 000 000 HUF teljes árbevétellel és ugyanezen időszakban villamos energia kereskedelmi tevékenységből származó - a rendszerhasználati díjak elszámolása nélkül számolt - összesen nettó 32 000 000 HUF árbevétellel.
6. rész:
Nettó 104 000 000 HUF teljes árbevétellel és ugyanezen időszakban villamos energia kereskedelmi tevékenységből származó - a rendszerhasználati díjak elszámolása nélkül számolt - összesen nettó 52 000 000 HUF árbevétellel.
Az ajánlattevő a minimumkövetelmény esetében a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján más szervezet(ek) erőforrásaira is támaszkodhat, úgy is, ha az alkalmassági minimum követelményeknek való saját részbeni megfelelését az erőforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni kívánja.

 

III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója csatolja a következőket az ajánlathoz:
M1) ismertetni kell a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pont szerint az előző év (2010.) legjelentősebb, felhasználóknak kereskedelmi jogviszonyban teljesített (értékesített) villamos energia szállításait (megjelölve legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az értékesített villamos energia mennyisége, a referenciát adó személy neve és elérhetősége, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölésével) a Kbt. 68. § (1) bekezdésben megjelölt módon.
Amennyiben az ajánlattevő a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát a Kbt. 65. §-ának (3) bekezdése alapján erőforrást nyújtó szervezet bevonásával kívánja igazolni, akkor az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlati felhívásban a ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha együttesen:
M1) nem rendelkeznek az előző évben (2010.):
1. rész:
Összesen, minimum 3 500 000 kWh mennyiségű, vagy nettó 65 000 000 HUF összegben kereskedelmi jogviszonyban fogyasztónak (felhasználóknak) értékesített villamos energia szállításáról (értékesítéséről) szóló referenciával, melyből legalább 4 db. megadott referencia olyan referencia, mely keretében értékesített villamos energia mennyiség mértéke eléri, vagy meghaladja egyenként (azaz referenciánként) a 500 000 kWh energiamennyiséget.
2. rész:
Összesen, minimum 7 200 000 kWh mennyiségű, vagy nettó 145 000 000 HUF összegben kereskedelmi jogviszonyban fogyasztónak (felhasználóknak) értékesített villamos energia szállításáról (értékesítéséről) szóló referenciával, melyből legalább 2 db. megadott referencia olyan referencia, mely keretében értékesített villamos energia mennyiség mértéke eléri, vagy meghaladja egyenként (azaz referenciánként) a 1 500 000 kWh energiamennyiséget.
3. rész:
Összesen, minimum 2 600 000 kWh mennyiségű, vagy nettó 52 000 000 HUF összegben kereskedelmi jogviszonyban fogyasztónak (felhasználóknak) értékesített villamos energia szállításáról (értékesítéséről) szóló referenciával, melyből legalább 4 db. megadott referencia olyan referencia, mely keretében értékesített villamos energia mennyiség mértéke eléri, vagy meghaladja egyenként (azaz referenciánként) a 300 000 kWh energiamennyiséget.
4. rész:
Összesen, minimum 1 000 000 kWh mennyiségű, vagy nettó 20 000 000 HUF összegben kereskedelmi jogviszonyban fogyasztónak (felhasználóknak) értékesített villamos energia szállításáról (értékesítéséről) szóló referenciával, melyből legalább 2 db. megadott referencia olyan referencia, mely keretében értékesített villamos energia mennyiség mértéke eléri, vagy meghaladja egyenként (azaz referenciánként) a 500 000 kWh energiamennyiséget.
5. rész:
Összesen, minimum 1 600 000 kWh mennyiségű, vagy nettó 32 000 000 HUF összegben kereskedelmi jogviszonyban fogyasztónak (felhasználóknak) értékesített villamos energia szállításáról (értékesítéséről) szóló referenciával, melyből legalább 1 db. megadott referencia olyan referencia, mely keretében értékesített villamos energia mennyiség mértéke eléri, vagy meghaladja egyenként (azaz referenciánként) a 800 000 kWh energiamennyiséget.
6. rész:
Összesen, minimum 2 600 000 kWh mennyiségű, vagy nettó 52 000 000 HUF összegben kereskedelmi jogviszonyban fogyasztónak (felhasználóknak) értékesített villamos energia szállításáról (értékesítéséről) szóló referenciával, melyből legalább 1 db. megadott referencia olyan referencia, mely keretében értékesített villamos energia mennyiség mértéke eléri, vagy meghaladja egyenként (azaz referenciánként) a 1 500 000 kWh energiamennyiséget.
Több részre történő ajánlattétel esetén egy-egy, megfelelő referenciaigazolás több rész esetében is elfogadható.
Az ajánlattevő a minimumkövetelmény esetében a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodhat, úgy is, ha az alkalmassági minimum követelményeknek való saját részbeni megfelelését az erőforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni kívánja.

 

III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

 

 

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája

IV.1.1)Az eljárás fajtája

Nyílt

 

IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)Bírálati szempontok

IV.2.1)Bírálati szempontok

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

 

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

 

IV.3)Adminisztratív információk

IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

nem

 

IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje: 27.1.2012 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 187 500 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértéke - 150 000 HUF összeg, a mindenkori áfa törvény szerinti mértékű ÁFA, vagyis 2011. december 31-ig bruttó 187 500 HUF - megfizethető az ajánlatkérő által meghatározott Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01501504-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással. Az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás megnevezését ("Villamos energia-kereskedő kiválasztása 2012. évre MNV").

 

IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő

27.1.2012 - 10:00

 

IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

magyar.

 

IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

 

IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 27.1.2012 - 10:00

Hely:

MAGYARORSZÁG, 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 591. sz. szoba.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.

 

 

 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

 

VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

 

VI.3)További információk

1. Ajánlatkérők: Az I.1) pont szerinti ajánlatkérő és a következő cégek, akik a közöttük fennálló megállapodás alapján az I.1) pontban megnevezett ajánlatkérőt hatalmazták fel az eljárás lebonyolítására:
BAKONY VOLÁN Zrt. (MAGYARORSZÁG, 8500 Pápa, Celli út 69.).
HAJDÚ VOLÁN Zrt. (MAGYARORSZÁG, 4031 Debrecen, Szoboszlói út 4-6.).
NÓGRÁD VOLÁN Zrt. (MAGYARORSZÁG, 3100 Salgótarján, Rákóczi u. 137-139.).
VÉRTES VOLÁN Zrt. (MAGYARORSZÁG, 2800 Tatabánya, Csaba u. 19.).
Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság (MAGYARORSZÁG, 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 5.).
Várgondnokság Nonprofit Kft. (MAGYARORSZÁG, 1014 Budapest, Színház u. 5-7.).
Zánkai Gyermek-, és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. (MAGYARORSZÁG, 8251 Zánka, 030/13 hrsz.).
Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Közhasznú Kft. (MAGYARORSZÁG, 2100 Gödöllő, Grassalkovich Kastély).
Helikon Nonprofit Kft. (MAGYARORSZÁG, 8360 Keszthely, Kastély u. 1.).
Hortobágyi Nonprofit Kft. (MAGYARORSZÁG, 4071 Hortobágy, Czinege János u. 1.).
KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság (MAGYARORSZÁG, 1117 Budapest, Fehérvári út 70.).
RADAR Zrt. (MAGYARORSZÁG, 5200 Törökszentmiklós, Dózsa Gy. u. 13.).
Szegedi SZEFO Zrt. (MAGYARORSZÁG, 6724 Szeged, Tavasz u. 2.).
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. (MAGYARORSZÁG, 8380 Hévíz, dr. Schulhof Vilmos sétány 1.).
2. Az ajánlatot a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésben meghatározott formai követelmények szerint kell benyújtani 3 példányban (1 eredeti és 2 az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban) a dokumentációban részletezettek szerint. Az ajánlat részletes formai és tartalmi követelményeit a dokumentáció tartalmazza, figyelemmel a Kbt. 70/A. § (1) bekezdés rendelkezésére.
3. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia, vagy át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie. A dokumentáció másra nem ruházható át.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:

A dokumentáció átvételének feltétele az írásos igénylés és a dokumentáció ellenértéke megfizetésének igazolása az igényléssel egyidőben, az igénylés és a dokumentáció megfizetésének igazolása történhet elektronikus levélben az aramtender@mnv.hu e-mail címen. Az írásos igénylésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: ajánlattevő neve, székhelyének címe, levelezési címe, az eljárásban kapcsolatot tartó személy neve, telefonszáma, telefaxszáma, e-mail címe. Az igényléshez csatolni kell a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló bizonylatot.

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció átvehető hétfőtől csütörtökig 9:00 - 15:00 óráig, pénteken 9:00 - 13:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 - 10:00 óráig az I.1) pont szerinti helyen. Ha a dokumentáció megküldését kérik, annak teljesítése a Kbt. 54. § (8) bekezdése szerint történik.
A dokumentáció az eljárás egészére és valamennyi részajánlatra kiterjed.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 70. § (2) bekezdés].
5. Az ajánlatkérő a Kbt. 83. §-ban foglaltak szerint, valamennyi ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
6. Az ajánlatban az ajánlattevőknek meg kell jelölniük a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti információkat (a nemleges nyilatkozatok is csatolandók).
7. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték összege: részajánlatonként 1 500 000 HUF. Az ajánlattevő, választása szerint az ajánlati biztosítékot köteles az ajánlatkérő az Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01501504-00000000 számú bankszámlájára a közlemény rovatban a "Villamos energia-kereskedő kiválasztása 2012. évre MNV - ajánlati biztosíték" megjelölést feltüntetve befizetni, vagy az ajánlati kötöttség időtartamára érvényes, az ajánlatkérő MNV Zrt. mint kedvezményezett nevére szóló visszavonhatatlan és feltétel nélküli bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával teljesíteni. Az átutalás tényét az ajánlat benyújtásakor igazolni kell az átutaló bank által kiállított bankkivonattal, vagy a bankgarancia illetve a kötelezvény eredeti példányának az ajánlattal együtt történő beadásával. Az ajánlati biztosítéknak legalább 2012. január 27-től legalább 2012. március 31-ig kell hatályban maradnia. A bankgaranciát kiállító banknak, illetőleg a kötelezvényt kiállító biztosítónak vállalnia kell, hogy a biztosíték alapján Kedvezményezett (azaz Ajánlatkérő) első írásbeli felhívására - anélkül, hogy Kedvezményezettnek a kérést igazolnia vagy indokolnia kellene -, a felhívás kézhezvételétől számított 8 banki napon belül az alapjogviszony vizsgálata nélkül fizet, ha Kedvezményezett kijelenti, hogy:
— az ajánlati kötöttség időtartamán belül az ajánlat visszavonásra vagy módosításra került, vagy,
— a szerződéskötés az ajánlattevői érdekkörben felmerült okból hiúsult meg.
A fentiekben megadott feltételek megfelelően irányadóak az átutalással/befizetéssel nyújtott ajánlati biztosíték tekintetében is.
A bankgarancia nyilatkozatnak, vagy a készfizető kezességvállalásnak visszavonhatatlannak kell lennie, és az a fentieken túl egyéb érdemi feltételt/ korlátozást nem tartalmazhat.
A bankgarancia nyilatkozatnak, illetve a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő - mint Kedvezményezett - nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás tárgyának megjelölését, valamint a bank, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.
8. Ajánlatkérő előírja ajánlattevőre, hogy érvényes és hatályos a Magyar Energia Hivatal által kiállított az ajánlattétel időpontjában érvényes villamos energia kereskedelemre szóló működési engedéllyel rendelkezzen, valamint érvényes és hatályos mérlegkör szerződése legyen a rendszerirányítói engedélyessel, ennek alapján jogosult legyen mérlegkör-felelősként eljárni. Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik közvetlen mérlegkör szerződéssel, úgy rendelkezni kell más mérlegkörfelelőssel megkötött megállapodáson keresztül olyan joggal, hogy ő a mérlegkörfelelős helyett és nevében eljárva mérlegkör tagsági megállapodás köthet.
A működési engedélyt és a mérlegkör szerződést - továbbá a mérlegkörfelelőssel való megállapodás esetén, a mérlegkörfelelős által adott felhatalmazást, vagy megállapodást mérlegkör tagsági megállapodás megkötésére - az ajánlathoz egyszerű másolatban csatolni kell. Csatolni kell továbbá az ajánlatkérővel kötendő mérlegkör-tagsági szerződés tervezetét is, amely az Ajánlatkérőre nézve az ajánlati áron felül további fizetési kötelezettséget nem tartalmazhat.
Az ajánlathoz a további dokumentumokat kérjük csatolni:
— ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a dokumentációban részenként meghatározott villamos energia mennyiség rendelkezésre állásáról,
— az ajánlattevőnek, a teljesítésbe 10 %-ot meghaladó mértékben bevont alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlattétel határidejét megelőző 50 napnál nem régebben az illetékes cégbíróság vagy az IRM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által kiadott cégkivonat eredeti vagy egyszerű másolatát,
— a nyilvántartott cégadatokban bekövetkezett folyamatban lévő változás esetén a változásbejegyzési kérelem és iratai cégbírósághoz benyújtott egyszerű másolatát,
— az ajánlattevő, a teljesítésbe 10 %-ot meghaladó mértékben bevont alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselői közül az ajánlatot aláíró, illetve nyilatkozatot tevő személyek aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által készített aláírás-mintájának eredeti vagy egyszerű másolati példányát,
— cégjegyzésre nem jogosult személy nyilatkozattétele esetén a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírt, a meghatalmazott személy aláírását is tartalmazó meghatalmazást, vagy ennek egyszerű másolatát.
9. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak kétséget kizáró módon, egyértelműen tartalmaznia kell, hogy kik a közös ajánlattevők. A közös ajánlattevők az ajánlatuk benyújtásakor azt ne konzorciumként (ne konzorcium elnevezés alatt) tegyék meg, hanem a felolvasólapon és az ajánlat többi részében is a közös ajánlatot benyújtók nevének, címének felsorolásával egyértelműen közös ajánlattevőként (közös ajánlattevők elnevezés alatt).
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők a megállapodásban vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá egyértelműen meghatározza külön-külön a vállalt teljesítés tárgyát, arányát és együttműködésük módját.
10. Az ajánlatkérő minden részben az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során [81. § (4) bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 93. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
11. A jelen ajánlati felhívás IV.3.7) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidőtől számított időtartam.
12. Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott időpontok magyarországi, helyi idők.
13. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a villamos energia beszerzéssel kapcsolatos követelményeket a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és annak végrehajtásával kapcsolatosan kiadott jogszabályok és szabályzatok tartalmazzák.
14. Az ajánlati ár feltétel nélküli, nettó energia fix díj (egységár) kell legyen, HUF/kWh egységben megadva, a szerződött mennyiség egészére vonatkozóan, megjelölve az 1 kWh energia árát. Ajánlati árat legfeljebb 2 tizedesjegyre kerekítve kell megadni.
14.1. Az ajánlati árnak a dokumentációban megadottakat kell tartalmaznia.
Az egységár nem tartalmazza a 109/2007. (XII. 23.) GKM rendeletben meghatározott átvételi kötelezettség alá eső villamos energia költségét (KÁT).
Az egységár nem tartalmazza továbbá: (i) a rendszerhasználati díjakat, (ii) továbbá a villamos energia kereskedelmet terhelő költségeket (Járulékos Költségek), így az energiaadót, az ÁFA-t, a 2007. évi LXXXVI. Tv. 147. § (1) bekezdésében meghatározott pénzeszközök ajánlatkérőre továbbhárítható költségét, továbbá a jogszabályok alapján esetlegesen - az ajánlattételi időpontot követően - felmerülő, a villamos energia kereskedelmi tevékenységet terhelő és felhasználókra áthárítható adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket.
14.2. Ajánlattevőnek vállalnia kell a rendszerhasználati díjak teljeskörű elszámolását az illetékes hálózati (elosztói) engedélyes felé azzal, hogy azt, mint közvetített szolgáltatást az energia számlába beépítve, külön tételként megjelenítve továbbszámlázza ajánlatkérőnek.
15. Az ajánlatkérő az alkalmasság körében a minősített ajánlattevőkre előírt igazolásoknál szigorúbb követelményt határozott meg az ajánlattevők részére.
16. Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben a beadandó iratok nem magyar nyelvűek, úgy azok minden írott oldalát a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hivatalos magyar fordításban is be kell nyújtani. Kizárólag az ajánlat részeként csatolt tájékoztató prospektusok esetén nem követeli meg az ajánlatkérő a hiteles magyar nyelvű fordítást, azonban magyar nyelvű fordítás benyújtása ez esetben is szükséges.
17. Az ajánlattevő a dokumentáció részét képező és a részletes szerződési feltételeket tartalmazó adásvételi szerződéstervezetet - a hiányzó részeket kitöltve, változatlan szövegszerkezetben és tartalommal - köteles az ajánlatához csatolni.
18. Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolni a dokumentáció részét képező és a részletes szerződési feltételeket tartalmazó szerződéstervezet elfogadásáról.
19. Az eredményhirdetés időpontja: 2012.02.07. (10:00), helyszíne: MAGYARORSZÁG, 1133. Budapest, Pozsonyi út 56. 591. sz. szoba.
20. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2012.02.24. (10:00).
21. A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján valamennyi igazolás egyszerű másolatban is benyújtható.
22. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak.
23. Jelen felhívásban a "Kbt." rövidítés alatt a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény értendő.

 

 

VI.4)Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzes.hu
Telefon: +36 13367776
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 13367778

 

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. §.

 

VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Telefon: +36 13367776
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 13367778

 

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:

13.12.2011

 

 

 

Feltöltés ideje: 2011. december 15.
Utoljára módosítva: 2012. december 21.