Adatvédelmi tisztviselő

Neve:              dr. Srágli Roland

Címe:              1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Telefonszám:   (06 1) 237-4400

E-mail:            dpo@mnv.hu

Adatvédelmi incidens bejelentésére szolgáló e-mail: adatvedelmiincidens@mnv.hu

Az adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését értjük, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítésételvesztésétmegváltoztatásátjogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 Néhány példa az adatvédelmi incidensre:

  • személyes adatok jogosulatlan megismerése, szóbeli közlése, nagy nyilvánosság előtti jogellenes közzététele,
  • személyes adatok téves címzett részére történő elküldése,
  • adathalászat, informatikai rendszer feltörése (hackelés),
  • eszköz elvesztése vagy ellopása, levél elvesztése vagy jogosulatlan felnyitása,
  • papír alapú dokumentum elvesztése, ellopása, nem megfelelő módon történő megsemmisítése, illetve olyan helyen hagyása, amely nem minősül biztonságosnak, stb.

 

Feltöltés ideje: 2018. július 10.
Utoljára módosítva: 2018. július 10.