Bárki, aki az MNV Zrt., vagy az MNV Zrt. szerződéses partnere által kezelt, vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban adatvédelmi incidenst észlel, jogosult azt az alábbi módok bármelyikén bejelenteni:

  • az adatvédelmi incidens bejelenthető az adatvedelmiincidens@mnv.hu e-mail címre történő üzenetküldéssel, ismertetve az adatvédelmi incidens jellegét, amennyiben lehetséges az érintettek kategóriáit és hozzátevőleges számát, az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzátevőleges számát, valamint a negatív következmények elhárítása érdekében megtett intézkedéseket, amennyiben ilyen intézkedések megtételére sor került;
  • az adatvédelmi incidenst bejelenthető az erre a célra létrehozott, és az alábbi linken elérhető formanyomtatvány kitöltésével és e-mailben történő megküldésével az adatvedelmiincidens@mnv.hu e-mail címre, vagy zárt borítékban, az MNV Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének címezve leadható az MNV Zrt. székhelyén (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) található központi iktatóban.
Feltöltés ideje: 2018. július 10.
Utoljára módosítva: 2018. július 10.