Híreink

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium döntése alapján a Magyar Állam nevében eljáró MNV Zrt. aláírta a Bombardier Transportation MÁV Hungary Kft. 64,9%-os üzletrészének megvásárlásáról szóló adásvételi szerződést a jelenlegi tulajdonos német Bombardier Transportation GmbH-val 2014. szeptember 19-én, Budapesten.

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiemelt célja, hogy a hazai járműipar fejlesztése a magyar gazdaság fejlődésének egyik legjelentősebb tényezője legyen a közeljövőben. A nagy múlttal, kiemelkedő szakmai tudással és tapasztalattal rendelkező Bombardier Transportation MÁV Hungary Kft. 25%-os MÁV üzletrésze mellé ezért ismét a Magyar Állam tulajdonába kerül a társaság jelenleg külföldi tulajdonban lévő 64,9%-os üzletrésze is.

 

A cég története egészen 1926-ig nyúlik vissza, jelenlegi tulajdonosi köre és tevékenységi területe számos átalakítást követően alakult ki. A dunakeszi telephelyen napjainkban jellemzően kötöttpályás járművek felújítását, átépítését, fővizsgáztatását, mozdonyok és motorvonatok karbantartását, villamos és motorvonat fődarabok gyártását végzik. A társaság állami tulajdonba kerülése garantálja a közel 370 fő munkavállaló jövőbeni foglalkoztatását.

 

A jelenlegi külföldi tulajdonosnak köszönhetően az elmúlt évek során a társaság számos nemzetközi, magas minőségi és szakmai követelményt támasztó projektben vett részt beszállítóként, ezzel is gazdagítva a hazai iparági tudást.

 

A tervek között szerepel a Budapestre szánt villamosok egy részének gyártása és a budapesti metrókocsik felújításában való aktív részvétel. A megvalósítás első lépéseként a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) és a spanyol CAF S.A. megállapodást írtak alá, amely alapján a spanyol társaság Dunakeszin, a Bombardier Transportation MÁV Hungary Kft. telephelyén szerelné össze, valamint tesztelné a Budapestre szánt villamosok egy részét.

 

A kötöttpályás járművek gyártására, felújítására specializálódott társaság többségi állami tulajdonba kerülése jelentős lépés a járműipari szektorban történő állami szerepvállalás növelésében. A nyugat-európai és kelet-európai piac esetében prognosztizálható trendek bíztató jövőképpel kecsegtethetnek, és kiaknázhatók az orosz és balkáni piacokban rejlő lehetőségek is.

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kommunikációs Főosztály

 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

 

 

Budapest, 2014. szeptember 19. 

 

 

Együttműködési megállapodás a Volán Egyesüléssel

 

 

Együttműködési megállapodást kötött a Volán Egyesülés és a Közlekedési Központok felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Az együttműködés legfőbb célja, hogy minél magasabb színvonalú szakmai hátteret biztosítson a közösségi közlekedés fejlesztéséhez és fenntartásához. További cél annak a kormányzati szándéknak az elősegítése, hogy minél többen részesítsék előnyben a közösségi közlekedést az autózással szemben. 

A Volán Egyesülés 28 tagszervezet összefogásával 1989-ben jött létre, mára 67 személyszállítási, illetve árufuvarozási és szállítmányozási feladatokat végző, valamint a közlekedéshez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó társaság integrációja. Tagszervezeteivel, összehangolt tevékenységével legfőbb feladata, hogy a lehető legteljesebb mértékben szolgálja ki tagjai, a megrendelők és az utasok igényeit.

A Vagyonkezelő és az Egyesülés együttműködésének középpontjában is a Volán Társaságok szolgáltatásait igénybe vevő utasok állnak, annak érdekében, hogy még korszerűbb, sokkal magasabb színvonalú, környezetbarát eszközökkel utazhassanak és a fenntartható fejlődés érdekében részesítsék előnyben a közösségi közlekedést. Cél továbbá, hogy ezt az előnyt a lehető legteljesebb mértékben ki is használhassák.

A társaságok közös álláspont kialakítására törekszenek a megyei és a regionális szintű személyszállítási stratégiák kialakításában is. Ennek érdekében további cél a menetrendek országos szintű összehangolása és a szolgáltatások bővítése.

Mindezek mellett a most megkötött szakmai együttműködési megállapodás biztosítja a felek kapcsolattartásának rendszerességét.

Márton Péter, az MNV Zrt. vezérigazgatója elmondta: „A közösségi közlekedés népszerűsítése, fejlesztése érdekében jelenleg is zajlik a Volán társaságok régiósítása, melynek eredményeként már most milliárdos nagyságrendű megtakarítást sikerült elérni. Mind a régiósítás, mind pedig az MNV és a Volán Egyesülés által tervezett „konzultációs kerekasztal fórum” lehetőséget teremt arra, hogy a társaságok felkészülhessenek a 2017. évi piacnyitásra.”

"Simon Gábor, a Volán Egyesülés vezérigazgatója kiemelte: „Az együttműködő felek arra törekednek, hogy a VOLÁN társaságok más személyszállítási szolgáltatókkal együttműködve az utas számára megteremtsék a „háztól- házig” terjedő személyszállítási lánc zavartalan és egyszerű igénybevételének lehetőségét. A közösségi közlekedés előnyeinek lehető legteljesebb mértékű kihasználására való törekvés összhangban áll az európai uniós és kormányzati szándékkal is.”

Az együttműködési megállapodás aláírása országos viszonylatban is jelentős, hiszen elősegíti azt, hogy a buszközlekedés versenyképes alternatívát jelenthessen az autóval szemben.

 

Budapest, 2014. szeptember 15.

 

 

Jól halad a kármentesítés

 

A Peremartoni Ipari Park területén megkezdett kármentesítés keretében a hulladékok és a szennyezett földtani közeg kitermelése és elszállítása befejeződött, jelenleg a talajvíztisztító rendszer próbaüzeme zajlik.

 

A berhidai Peremartoni Ipari Park területén korábban működött Peremartoni Vegyipari Vállalat tevékenysége során jelenős mennyiségben halmozott fel nem megfelelően tárolt hulladékot, amely az évtizedek során elszennyezte a talajt és a talajvizet. A hatósági kötelezést követően elkészült a műszaki beavatkozási terv, amely alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. uniós támogatásból, a Környezet és Energia Operatív Program keretében végzi el a terület kármentesítését.

 

A kármentesítésre kijelölt területen befejeződött a hulladékok és a szennyezett földtani közeg kitermelése és elszállítása. A megtisztított és kármentesített - összesen 1,3 hektárnyi - területeket tiszta talajjal fedték, füvesítették. A terület átfogó megtisztítása érdekében, a felszín után most a felszín alatt folytatódik a kármentesítés, egy speciálisan erre a célra tervezett és kialakított víztisztító rendszerrel.

 

A rendszer próbaüzeme jelenleg zajlik. A talajvíz megtisztítása érdekében 7 km hosszúságú „drén” rendszert építettek ki a hozzátartozó vízkezelő teleppel együtt. A talajvíz minőségének rendszeres ellenőrzését a kiépített figyelő kutak vízminőségének vizsgálatával oldják meg.

 

„A talaj és a felszín alatti vizek elszennyeződése jelenleg lokális, de a későbbiekben veszélyeztethetné az ivóvízbázist is, ezért kiemelten fontos ez a beavatkozás a városnak” – mondta el korábban Pergő Margit, Berhida polgármesterasszonya.

 

 

A 2015. május végével záruló projekt eredményeként a környezet állapota javul, megszűnik a vízbázis szennyezésének kockázata, egészségesebb, élhetőbb környezetet teremtve a helyi lakosok számára. Az ipari park további részei válnak alkalmassá barnamezős beruházásokra, lehetőséget teremtve új munkahelyek, vállalkozások létrehozására, ezáltal is növelve a kistérség versenyképességét. A munkálatok várhatóan 2015-re fejeződnek be.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elsődleges szerepet tölt be az állami vagyon (ingatlanok, ingóságok, föld, társaságok, speciális vagyonelemek) és vagyonkezelők (MNV Zrt., Magyar Fejlesztési Bank, Nemzeti Földalap, központi költségvetési szervek, önkormányzatok) koordinátarendszerében.

Mint elsődleges vagyonkezelő, az MNV Zrt. munkája során lehetőség nyílik az egységes vagyonnyilvántartás kereteinek kialakítása mellett egy szakszerű, a gazdasági-hatékonysági szempontokat előtérbe helyező tulajdonosi irányításra.

Az MNV Zrt. tevékenységének vezérelvei: tudatosság, tervszerűség, tisztesség, találékonyság. Módszere az ésszerűsítés, a bürokratikus gondolkodásmód helyett a kreativitás. Az MNV Zrt. feladatának ellátása során alkalmazkodik a piaci követelményekhez, elfogadja a piac logikáját, az állami vagyonnal történő gazdálkodást világos, egyértelmű jogszabályok és szabályzatok keretében, egységes elvek szerint, hosszú távon kiszámíthatóan, a közösségi érdekekre is figyelve folytatja.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.Telefon: +36 1 237-4400Fax:+36 1 237-4100

IQSYS Zrt. - Ponte.hu Kft.