Híreink

Kisebb névváltoztatáson esett át az egykori Akadémiai Nyomda Kft., mely mostantól AK Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság néven található meg a cégjegyzékben. Tevékenységével, személyi állományával, gyártókapacitásával továbbra is a megszokott, magas színvonalon áll partnerei rendelkezésére. A cégnév változása tehát semminemű egyéb változást nem idéz elő a nyomda működésében vagy jogállásában.

 

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a regionális Közlekedési Központok vezetői és a Volán társaságoknál működő szakszervezetek 2014. július 23-án folytatólagos szakszervezeti fórumot tartottak a Volán társaságok régiós átalakításának menetéről, jelenlegi státuszáról, illetve a Társaságoknál tervezett járműmodernizációs programról.

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2012-ben kezdeményezte és indította el ezt a fórumot, annak érdekében, hogy az érdekképviseletek jelentős szakmai tapasztalatukkal képviselve a munkavállalói érdekeket, operatívan bekapcsolódjanak az integrációs folyamatba és javaslataikkal segítsék a strukturális átalakítás zökkenőmentes lebonyolítását.

 

A folytatólagos Szakszervezeti Fórumon konstruktív egyeztetést folytattak az integrációs folyamat jelenlegi státuszáról, mely a résztvevők álláspontja szerint az ütemezésnek megfelelően halad és így a tervezett határidőben befejezésre kerülhet. A Fórum másik kiemelt témája volt a tervezett és szükségszerű járműpark modernizációs program, mellyel kapcsolatban a szakszervezetek is ismertették álláspontjukat, valamint az MNV Zrt. illetékesei és a Közlekedési Központok menedzsmentje is válaszokat adtak a felvetett kérdésekre.

A felek egyetértettek abban, hogy a fúziót követően a régiós társaságok az eddigieknél versenyszempontból felkészültebb vállalatok lesznek, költséghatékonyabban szolgálhatják a közösségi közlekedést, ami a szolgáltatás minőségének javításával egyértelműen az utazóközönség érdekét is szolgálja.

A résztvevők egyetértettek abban is, hogy a modernizációs programmal összefüggésben rendkívül fontos a folyamatos együttműködés, illetve párbeszéd az érdekképviseletek és a munkáltatók között is minden olyan kérdésekben, amelyek a munkavállalókat érintik, ezáltal egy teljeskörű garanciarendszer kerül kidolgozásra, amely megnyugtatóan szolgálja a munkavállalók érdekeit a program végrehajtása során.

Az MNV Zrt. az egyeztetésen ismertette azon eredményeket, amelyek már ez idáig tapasztalhatóak voltak a régiós átalakítással kapcsolatban, többek között csoport-, illetve régiós szintű közös beszerzésekből keletkezett eredményeket, a helyi önkormányzatokkal való kapcsolatok intenzív rendezése révén a helyi viszonylatban is megnyugtató együttműködési helyzet kialakítását.

A Fórum az átalakítás végéig folytatólagosan, a jövőben is több ízben megtartásra kerül, a felek megállapodtak, hogy a következő egyeztetés 2014 szeptemberében kerül megtartásra.

 

Budapest, 2014. július 31. 

 

 

Kihirdették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. műemléki felújításokra meghirdetett keret-közbeszerzési pályázatának első nyerteseit. A Prónay-kastély, a Somssich-kastély, a Batthyány- kastély, valamint a Füzéri vár már biztos rekonstruálásra számíthat.

 

Az MNV Zrt. keret-közbeszerzése során a pályázók 2014 tavaszán tehettek először konkrét árajánlatot hat meghirdetett építés-kivitelezési, műemlék helyreállítási munkára. Jelenleg négy közbeszerzési eljárás zárult sikerrel, de az eddig még sikertelen pályázatok is visszakerülhetnek a pályázható munkák körébe.

 

Az acsai Prónay-kastély rekonstrukciója mártavaly megkezdődött, elkészült a főépület fedélszékének, fedésének és a fedéshez kapcsolódó díszmű-bádogos szerkezeteinek (köztük az óratoronynak) teljes rekonstrukciója. A jelenlegi pályázat eredményeként az idén megerősítik az alapozást, mindkét födémet és az erkélylemezt is. Elkészülnek a felszíni csapadékvizek elvezetésére szolgáló műtárgyak és az ezzel járó terepalakítás is. Ezek az építési munkák a külső szemlélő számára kevéssé látványosak, ugyanakkor megalapozzák a kastély főépületének további biztonságos fennmaradását.

A munkát az EB Hungary Kft. nyerte el 196.614.228 forint vállalási összeggel. A műszaki ellenőrzést a Megalit Kft. végzi majd.

 

A somogysárdi Somssich-kastély is hosszú évek óta üresen áll. Az egyelőre használaton kívüli épület megvédése sürgető feladattá vált, ugyanis a főépületen beázások jelentkeztek, míg a volt tiszttartó ház kritikus állapotba került. A most indított beruházás kapcsán megújul a kastélyépület fedélszéke és fedése, valamint a tetőhöz új – a jelenlegi állapotnál logikusabb vonalvezetésű – vízelvezető rendszer épül ki. A tiszttartó ház teljes szerkezetét megújítják.

A kivitelezést a Pécsi Építő Zrt. végzi 137.977.385 forint értékben. A műszaki ellenőrzés a Térhatás Kft. feladata.

 

A bozsoki Batthyány kastélyrom szintén hosszú ideje nem esett át jelentősebb állagmegóváson, ezért aktuálissá vált felszíni vízelvezetésének átgondolása és biztonságos megoldása. Párhuzamosan az építési tevékenységgel folyik a rom telkének kiszabályozása is a logikusabb vonalvezetés érdekében.   

A felújítási munkálatokat a Confector Kft. hajtja végre 59.872.038 forint vállalási összeggel. A műszaki ellenőrzési munkákat az Új Forma 2000 Bt. nyerte el.

 

 

A Füzéri vár rekonstrukciója már korábban elkezdődött és most újabb mérföldkőhöz érkezett. A napokban indul a Felső-vár palotaszárnyainak uniós forrásból történő kiegészítése. Az MNV Zrt. a rekonstrukcióhoz a vár kútjának és ciszternájának helyreállításával járul hozzá, melyek a jövőben egyben a vár tűzivíz tárolójául is szolgálnak. A kút teljesen rekonstruálható, hiszen feltárását, kiásását követőn előkerült belőle a kő kútkáva, a teljes csörlőszerkezet és állvány, sőt még a vödör hevederei is. A munka megvalósulásával a vár egy újabb látványossággal gazdagodik.     

A munkát a Cserkúti Generál Kft. nyerte el 59.962.962 forint vállalási összeggel. Műszaki ellenőrzési feladatokat itt is az Új Forma 2000 Bt. végzi.

 

Márton Péter, az MNV Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta: „Az MNV Zrt. fontosnak tartja, hogy meglévő értékeinket, örökségeinket ne hagyjuk elveszni. Magyarország építészeti remekei nagyban hozzájárulhatnak az adott régió turisztikai, gazdasági fejlődéséhez. Ennek elősegítése érdekében az MNV Zrt. forrásokat különít el műemléki felújításokra és turisztikai, épületrekonstrukciós fejlesztésekre."

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elsődleges szerepet tölt be az állami vagyon (ingatlanok, ingóságok, föld, társaságok, speciális vagyonelemek) és vagyonkezelők (MNV Zrt., Magyar Fejlesztési Bank, Nemzeti Földalap, központi költségvetési szervek, önkormányzatok) koordinátarendszerében.

Mint elsődleges vagyonkezelő, az MNV Zrt. munkája során lehetőség nyílik az egységes vagyonnyilvántartás kereteinek kialakítása mellett egy szakszerű, a gazdasági-hatékonysági szempontokat előtérbe helyező tulajdonosi irányításra.

Az MNV Zrt. tevékenységének vezérelvei: tudatosság, tervszerűség, tisztesség, találékonyság. Módszere az ésszerűsítés, a bürokratikus gondolkodásmód helyett a kreativitás. Az MNV Zrt. feladatának ellátása során alkalmazkodik a piaci követelményekhez, elfogadja a piac logikáját, az állami vagyonnal történő gazdálkodást világos, egyértelmű jogszabályok és szabályzatok keretében, egységes elvek szerint, hosszú távon kiszámíthatóan, a közösségi érdekekre is figyelve folytatja.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.Telefon: +36 1 237-4400Fax:+36 1 237-4100

IQSYS Zrt. - Ponte.hu Kft.