Aktuális
Közlemény a vízügyi jogszabályokat érintő 2014. január 1., valamint 2014. szeptember 10. napjával hatályba lépett változásokról

2014. január 1., valamint szeptember 10. napjával több vízügyi jogszabályt érintő változás lépett hatályba. A jogszabályváltozások többek között érintik a vízügyi szervezetrendszert, valamint a vízjogi engedélyezési eljárásokat. Tovább>>

Híreink

 

Az együttműködés keretében vállalt szakmai továbbképzés folytatásaként rehabilitációs foglalkoztatás témában szervezett workshopot a Nemzeti Innovációs Hivatallal együttműködve az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató társaságok részére. A nyáron aláírt együttműködés kiemelt területe a vállalatok innovációs fejlesztési tevékenységének bővítése.

 

A november 18-án megszervezett workshop témája a rehabilitációs foglalkoztatás során felmerült speciális igényeket megoldó legmodernebb és leghatékonyabb technológiák ismertetése volt. A szakmai fórumon az MNV Zrt. portfóliójába tartozó négy megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató társaság képviselte magát.

 

Az együttműködés alapján a társaságok részéről az előzetesen beérkezett fejlesztési igényeket a Nemzeti Innovációs Hivatal értékeli, majd széles partnerkörében rendelkezésre álló technikai vagy technológiai megoldásokkal segíti alkalmazásukat. További fejlesztési igény felmerülése esetén a Hivatal előkészítő szakmai projektcsomagot állít össze, segíti ennek finanszírozását a pályázati, valamint a pénz-és tőkepiaci eszközök bevonásával. A rehabilitációs foglalkoztatás témában olyan innovációs javaslatokat ismerhettek meg a társaságok, mint a fejvezérlő rendszer kerekes székek és egyéb eszközök irányítására, robotváz mozgáskorlátozottak számára, illetve a jelbeszédfordító program.

 

A Magyar Állam tulajdonában és az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt négy úgynevezett rehabilitációs társaság áll, a Szegedi SZEFO Zrt., az ERFO Közhasznú Nonprofit Zrt., a Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. és a FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. A négy társaság 185 telephelyen együttesen több mint tízezer munkavállalót foglalkoztat, amelyből csaknem kilencezer fő megváltozott munkaképességű.

 

Az MNV Zrt. és a NIH közös célja, hogy a többségében állami tulajdonú társaságok a Hivatal partnerkörében megtalálható innovációs megoldások segítségével versenyképes, a piac követelményeihez igazodó szolgáltatásokat nyújtsanak.  Ennek megfelelően további közös egyeztetéseket szerveznek az energetika és hulladékgazdálkodás, valamint a közlekedés témában érdekelt vállalatoknak.

 

 

Budapest, 2014. november 19.  

 

Az MNV Zrt. csaknem 90 millió forintot nyert az Elektronikus Közigazgatási Operatív Program keretében az „MNV Zrt. Adatgyűjtő és Jelentésfogadó Portál” tárgyú projektre, amelyet sikeresen valósított meg. A projekt számtalan célja közül a legfontosabb, hogy javuljon az állami vagyonra vonatkozó jelentések pontossága. A portálnak köszönhetően növelhető az ügyfelek elégedettsége.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése által finanszírozott projekt az állami vagyoni körbe tartozó, az MNV Zrt. által közvetetten, a vagyonkezelők útján használt vagyonelemekre vonatkozó adatszolgáltatások biztosítására új online elektronikus szolgáltatási rendszert hozott létre.

A rendszer célja, hogy javuljon az állami vagyonra vonatkozó jelentések pontossága, naprakészsége, visszakereshetősége, valamint összesíthetősége, továbbá, hogy a vagyonkezelők jelentéseiben található hibák kijavítására azonnal lehessen intézkedni.

A projekt stratégiai célkitűzése, hogy az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés térbeli és időbeli korlátok nélkül biztosított legyen: az év bármely napján, tetszőleges időpontban és helyen rendelkezésre álljon az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyindítási lehetőség.

A projekt fő eredményei: a jelentések fogadásával kapcsolatos igények és azok automatikus ellenőrzési mechanizmusaival kapcsolatos követelmények meghatározása, az adatgyűjtő rendszer létrehozása és integrációja az MNV Zrt. érintett rendszereihez, az adatszolgáltatók számára korszerű online szolgáltatások kialakítása és folyamatos biztosítása, a hatékony rendszerhasználat elérése érdekében az érintett külső felek számára megfelelő tájékoztató anyagok és tananyagok elkészítése és rendelkezésre bocsátása, az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos ügyek egyszerű, gyors és ellenőrzött elintézési lehetőségének folyamatos biztosítása, az MNV Zrt. felé érkező ad-hoc adatszolgáltatási igények támogatása.

A rendszer a próbaüzem sikeres lezárását követően 2015. január 1-jén indul el. A felhasználóbarát és megbízható portál egyik legnagyobb előnye, hogy a technológián alapuló elektronikus szolgáltatások kialakításával növelhető az ügyfelek elégedettsége.

 

Budapest, 2014. október 28. 

 

 

Vízgazdálkodás és szennyvízkezelés témában szervezett workshopot az MNV és a NIH szakemberek részére

 

Vízgazdálkodás és szennyvízkezelés témában szervezett workshopot a Nemzeti Innovációs Hivatallal együttműködve az MNV Zrt. a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló viziközmű társaságok szakemberei részére. Az MNV Zrt. és a NIH között a nyár folyamán létrejött együttműködés keretében a Nemzeti Innovációs Hivatal többek között vállalta, hogy folyamatosan vizsgálja a vagyonkezelő portfóliójába tartozó társaságok munkájához, feladatellátásához hasznos kutatás-fejlesztési projekteket, és azokat ismerteti a szakemberek előtt.

 

Az MNV és a NIH közötti megállapodás keretében október 27-én megszervezett workshop témája a vízgazdálkodás és szennyvízkezelés volt, a szakmai fórumon az öt regionális viziközmű szakemberei vettek részt. Az előadások elsősorban a környezetkíméléshez, a viziközmű szolgáltatók fenntartható fejlődésben játszott szerepéhez kapcsolódtak. Az előzetes igényfelmérést követően kialakított tematika az ivóvíz tisztításra, a szennyvízkezelés megoldandó problémáira, valamint a szennyvíz által szállított szennyezők eltávolítására fókuszált. A Nemzeti Innovációs Hivatal azokat a hivatalban bejegyzett technológiákat ismertette a résztvevőknek, melyek alkalmazásával a legkorszerűbb szolgáltatást tudják nyújtani a lakosság számára.

 

„A Nemzeti Innovációs Hivatal célja, hogy a személyes egyeztetések alkalmával a társaságok minél pontosabb igényeit megismerve a legmegfelelőbb megoldásokat tudjuk kínálni a felvetett kérdésekre.” – hangsúlyozta a workshop kapcsán Spaller Endre, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke.

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az elmúlt időszakban több együttműködési megállapodást kötött annak érdekében, hogy a portfóliójába tartozó társaságok számára olyan szakmai, társadalmi és gazdasági segítséget nyújtson, mellyel a leghatékonyabban tudnak a piaci szegmensükben helytállni. „Az MNV Zrt., mint felelős vagyongazdálkodási szervezet, folyamatosan keresi az együttműködési lehetőségeket. A cél az, hogy olyan szakmai hátteret tudjunk nyújtani társaságaink számára, amin keresztül a nemzeti tulajdonban álló vállalatok szolgáltatásait igénybe vevő lakosság a lehető legmagasabb színvonalú ellátáshoz jusson hozzá.” – hangsúlyozta Márton Péter, az MNV vezérigazgatója a Nemzeti Innovációs Hivatallal szervezett szakmai fórum kapcsán.

 

Budapest, 2014. október 27. 

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elsődleges szerepet tölt be az állami vagyon (ingatlanok, ingóságok, föld, társaságok, speciális vagyonelemek) és vagyonkezelők (MNV Zrt., Magyar Fejlesztési Bank, Nemzeti Földalap, központi költségvetési szervek, önkormányzatok) koordinátarendszerében.

Mint elsődleges vagyonkezelő, az MNV Zrt. munkája során lehetőség nyílik az egységes vagyonnyilvántartás kereteinek kialakítása mellett egy szakszerű, a gazdasági-hatékonysági szempontokat előtérbe helyező tulajdonosi irányításra.

Az MNV Zrt. tevékenységének vezérelvei: tudatosság, tervszerűség, tisztesség, találékonyság. Módszere az ésszerűsítés, a bürokratikus gondolkodásmód helyett a kreativitás. Az MNV Zrt. feladatának ellátása során alkalmazkodik a piaci követelményekhez, elfogadja a piac logikáját, az állami vagyonnal történő gazdálkodást világos, egyértelmű jogszabályok és szabályzatok keretében, egységes elvek szerint, hosszú távon kiszámíthatóan, a közösségi érdekekre is figyelve folytatja.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.Telefon: +36 1 237-4400Fax:+36 1 237-4100

IQSYS Zrt. - Ponte.hu Kft.