Híreink

 

A kollektív szerződések megkötése több mint 16 ezer dolgozót érint

 

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az elmúlt időszakban több egyeztető fórumot is tartott a regionális Közlekedési Központok vezetőivel és a Volán társaságoknál működő szakszervezetek képviselőivel. A találkozóknak köszönhetően öt régióban már meg is született a megállapodás a munkáltatók és az érdekképviseletek között az egységes foglalkoztatási, bérezési feltételekben.

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2012-ben kezdeményezte és indította el ezt a fórumot, annak érdekében, hogy az érdekképviseletek jelentős szakmai tapasztalatukkal képviselve a munkavállalói érdekeket, operatívan bekapcsolódjanak az integrációs folyamatba és javaslataikkal segítsék a strukturális átalakítás zökkenőmentes lebonyolítását. A beszélgetések témája minden esetben a Volán társaságok régiós átalakításának a munkavállalókat foglalkoztató aktuális kérdései, illetve a társaságok jövője, a tervezett járműmodernizációs program volt.

 

Az MNV Zrt. aktív koordinációjával, közreműködésével a regionális társaságoknál lefolytatott tárgyalások a munkavállalók érdekeinek figyelembevételével eredményesek voltak. Ezek alapján öt régióban teljes konszenzus jött létre, a felek megállapodtak a kollektív szerződések fő feltételeiben. A dokumentumok részletes kidolgozása ezeknél a társaságoknál már folyamatban van, hamarosan aláírásra is kerülhetnek. Ezek a szerződések mind a munkáltatók, mind a munkavállalók érdekeit szem előtt tartják. Kitérnek többek között a munkahelyek megőrzésére, a munkavállalók béren kívüli juttatásaira, valamint a foglakoztatási feltételekre, a munkaidő beosztásokra is. A helyi regionális kollektív szerződések aláírása a munkavállalók számára kifejezetten előnyös, hiszen kedvezőbb foglalkoztatási viszonyokat tesznek lehetővé, mint a Munka Törvénykönyve. Az új kollektív szerződések alapfeltételeiben történt megállapodások – ezáltal a kedvezőbb munkavállalói feltételek megteremtése – több mint 16 ezer dolgozót érintenek.

 

 

Budapest, 2014. december 12.

 

Az emberi erőforrások fejlesztésének szerepe a felelős vállalatirányításban címmel szervezett konferenciát a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Továbbképzési és Szakképzési Központja és a Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítási Szakosztálya december 11-én. Az eseményen előadóként részt vett Sebők Marianna, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. humánpolitikai és szervezetfejlesztési igazgatója is.

A szakkonferencia a közép-európai térség egyik legrégebbi kereskedelmi és gazdasági akadémiájának jogutódjaként működő, az „alkalmazott tudományok főiskolája” minősítéssel és az ország legnagyobb hallgatói létszámú felsőoktatási karával rendelkező Budapesti Gazdasági Főiskola Markó utcai Aulájában került lebonyolításra.  

A rendezvény célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a magyarországi nagy- és középvállalati vezetők gazdasági vonatkozású továbbképzésének fontosságára, figyelembe véve az egyes kompetencia területeken felmerülő egyedi igényeket és fejlesztési lehetőségeket. A konferencia programjában a továbbképzési szolgáltatásokat igénybe vevő gazdasági szereplőket és a főiskola egyedülálló pénzügyi-, számviteli, humánerőforrás menedzselési, valamint vállalatirányítási képzési kínálatát képviselő előadók osztották meg tapasztalataikat és elképzeléseiket.

Ivanyos János, a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karának továbbképzési igazgatója, a rendezvény szervezője az eseményen elmondta: „A nemzeti vállalatok gazdasági és vállalatirányítási területekre vonatkozó képzési igényeinek mind teljesebb körű lefedése mellett a Továbbképzési és Szakképzési Központ a lehetséges hazai és nemzetközi együttműködési keretek kiszélesítésére is nagy hangsúlyt fektet.”

A szakkonferencia meghívott előadója volt Sebők Marianna, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. humánpolitikai és szervezetfejlesztési igazgatója is, aki „A képzés szerepe a nemzeti vállalatok körében” címmel tartott előadást.

Hangsúlyozta, hogy az MNV Zrt., mint nemzeti nagyvállalat nemcsak a hatáskörébe tartozó feladatok ellátására, hanem a kollégáinak képzésére is nagy hangsúlyt fektet. Bemutatta az MNV Zrt. képzési rendszerét, érintve egyes kiemelt társaságok speciális igényeit. Ismertette továbbá az MNV Zrt. vagyonkezelésébe tartozó nemzeti társaságok vezető tisztségviselőivel szemben elvárt kompetenciákat, és kitért a nemzeti vállalatok közötti tudásmegosztás fontosságára, az ennek megfelelő fórumot biztosító MNV Tudásklub rendezvényei során szerzett tapasztalataira. Előadásában kiemelte, hogy az MNV Zrt. portfóliójába tartozó nemzeti társaságok vezetői között rendkívül jó az együttműködés, amely még hatékonyabbá teszi a mindennapi munkafolyamatokat.

Budapest, 2014. december 11.

 

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő kiadta a tulajdonosi hozzájárulást, indulhat a munka

 

 

A Pécsi Tudományegyetem új Regionális Onkológiai Centrumot épít. A fejlesztés a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretén belül valósul meg, 1,25 milliárd forintból. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. legutóbbi döntésének köszönhetően elkezdődhetnek a munkálatok is.

 

A Pécsi Tudományegyetem Édesanyák útján lévő telephelyén 1997 óta folyamatosan fejleszti sugárterápiás épületegyüttesét. A jelenlegi ingatlan azonban sem térbeli kialakítása, sem műszaki állapota miatt nem alkalmas a XXI. századi elvárásoknak megfelelő létesítmény működtetésére.

 

Egy Európai Uniós támogatásnak köszönhetően azonban a déli épületszárnyat elbontják és helyére a sugárterápia közvetlen közelében egy teljesen új Onkoterápiás Intézetet hoznak létre. A beruházás helyszíne, az Édesanyák úti ingatlan a magyar állam tulajdonában és a Pécsi Tudományegyetem vagyonkezelésében van. A magyar állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. döntött az építkezés megkezdéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról, így rövidesen elkezdődhetnek a munkálatok.

 

Az új, teljes körűen akadálymentesített épület négy szinten, több mint 3000 m2 alapterületen épül majd fel. A beruházás során speciális laborokat, például sürgősségi vérlabort, valamint kegyeleti helyiséget is kialakítanak. A kórtermek a mai kor elvárásainak megfelelően főként egy illetve kétágyasak lesznek.

 

A több mint 1 milliárd forintból megvalósuló beruházás azért jelentős, mert az újonnan kialakított Onkoterápiás Intézet regionális szinten tudja majd megoldani a korszerű betegellátást. A munkálatok várhatóan jövő év végén fejeződhetnek be.

 

 

Budapest, 2014. december 4.

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elsődleges szerepet tölt be az állami vagyon (ingatlanok, ingóságok, föld, társaságok, speciális vagyonelemek) és vagyonkezelők (MNV Zrt., Magyar Fejlesztési Bank, Nemzeti Földalap, központi költségvetési szervek, önkormányzatok) koordinátarendszerében.

Mint elsődleges vagyonkezelő, az MNV Zrt. munkája során lehetőség nyílik az egységes vagyonnyilvántartás kereteinek kialakítása mellett egy szakszerű, a gazdasági-hatékonysági szempontokat előtérbe helyező tulajdonosi irányításra.

Az MNV Zrt. tevékenységének vezérelvei: tudatosság, tervszerűség, tisztesség, találékonyság. Módszere az ésszerűsítés, a bürokratikus gondolkodásmód helyett a kreativitás. Az MNV Zrt. feladatának ellátása során alkalmazkodik a piaci követelményekhez, elfogadja a piac logikáját, az állami vagyonnal történő gazdálkodást világos, egyértelmű jogszabályok és szabályzatok keretében, egységes elvek szerint, hosszú távon kiszámíthatóan, a közösségi érdekekre is figyelve folytatja.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.Telefon: +36 1 237-4400Fax:+36 1 237-4100

IQSYS Zrt. - Ponte.hu Kft.