Aktuális
Közlemény a vízügyi jogszabályokat érintő 2014. január 1., valamint 2014. szeptember 10. napjával hatályba lépett változásokról

2014. január 1., valamint szeptember 10. napjával több vízügyi jogszabályt érintő változás lépett hatályba. A jogszabályváltozások többek között érintik a vízügyi szervezetrendszert, valamint a vízjogi engedélyezési eljárásokat. Tovább>>

Híreink

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség és a Váci Egyházmegye aláírta, a  hatáskörrel és illetékességgel rendelkezőföldhivatal pedig bejegyezte azt az adás-vételi szerződést, amelynek keretében a gödöllői Grassalkovich-kastély kápolnája a magyar állam tulajdonába kerül. A tranzakció célja, hogy kápolna kiemelt műemlékként, állami segítséggel épülhessen újjá.   

 

A kastélykápolnát a salzburgi születésű Mayerhoffer András tervezte. A templom alapkövét 1746-ban Althann Károly Mihály váci püspök ünnepélyes keretek között tette le, majd három évvel később szentelte fel a már kész templomot. Az épületet később műemlékké nyilvánították.

 

A szerződés, így az ingatlan állami tulajdonba kerülése lehetővé teszi, hogy a legnagyobb méretű, legimpozánsabb magyarországi kastélykápolna újra szerves része legyen a jelentős méretű felújítási munkálatokon átesett gödöllői Grassalkovich-kastély épületegyüttesének. Az adás-vételhez a Miniszterelnökség, valamint a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ is hozzájárult.

 

A Váci Egyházmegye és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az épület további hasznosítása érdekében folyamatos egyeztetéseket folytat. A cél az, hogy a kápolna visszakapja régi fényét, újra látogathatóvá váljon, és igény esetén liturgikus térként is fontos szerepet tölthessen be a kastély-együttes életében.

 

Budapest, 2015. február 27.

 

 

Az állami vagyonelemek tudástárának létrehozásával megvalósult a digitalizált iratok gyors és hatékony elektronikus kereshetősége

                                                     

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 383 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program EKOP-2.A.2 „Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre” című konstrukció keretén belül, melyből integrált, lineáris és multidimenzionális keresési lehetőségek kerültek kialakításra, amelyek képesek megnövelni a releváns információk körét és találati arányát a digitalizált iratanyagokban

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. „Integrált Vagyonelem Keresési Rendszer létrehozását és hatékony működését elősegítő infokommunikációs technológia-fejlesztés” elnevezésű, EKOP-2.A.2-2012-2012-0015 azonosító számú projekt keretében 383 millió forint támogatást nyert el. Az összeg csaknem 20 millió oldalnyi vagyonelemekhez kapcsolódó iratanyag digitalizálását, a dokumentumok intelligens kereshetőségét, releváns adatokkal való kiegészítését, valamint egységes, lineáris és multidimenzionális keresését tette lehetővé.

 

A fejlesztés során a vagyongazdálkodással, a vagyonnyilvántartással, a vagyonértékesítéssel, a környezetvédelemmel, az elbirtoklással, az állami örökléssel, valamint a műemlékekkel kapcsolatos ügyintézés hatékony támogatása valósult meg.

 

A projekt eredményeként az MNV Zrt. biztosítja annak lehetőségét, hogy a vagyonelemekhez kapcsolódó ügyek iratanyagához beérkező kérelmek elektronikusan kitölthetőek és beküldhetőek legyenek.

 

A projekt legfőbb célja a költség- és időhatékonyság növelése. Így az ügyfelek a vagyonelemekhez kapcsolódó dokumentumokban lévő információkhoz könnyebben, gyorsabban és olcsóbban férhetnek hozzá.

 

A támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította.

 

A projektről bővebb információ kérhető az info@mnv.hu e-mail címen.

 

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megkezdte a várfelújításokhoz kapcsolódó pályázat előkészítését, melyben öt dunántúli vár vesz részt. Az eddigi gyakorlattól eltérően a várakat már nem külön, hanem nagyobb tájegységeket átfogóan kezeli, mely lehetővé teszi egy egységes koncepció kidolgozását.

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. különös figyelmet szentel a vagyonkezelésében lévő ingatlanokra, műemlékekre. Ennek érdekében évről-évre jelentős összeget fordít az állam tulajdonában levő várak állagmegóvására és restaurálására. A 2014-2020-as uniós pályázati ciklusban az MNV Zrt. is szeretne uniós támogatást igénybe venni a rábízott épített örökség helyreállításában és fejlesztésében, eleget téve a növekvő társadalmi igénynek.  Az eddigiekkel ellentétben azonban a pályázat során a várakat már nem külön, vagy kisebb egységekben, hanem nagyobb, tájegységeket átfogóan kezeli, megyehatárokon átívelő, egységes koncepció kidolgozásával. 

 

Az első ilyen pályázat előkészítése meg is indult, amelyben öt vár – Csókakő, Csesznek, Somló, Csobánc, Rezi – vesz részt a Dunántúlon. Ezek állagvédelmére és fejlesztésére már eddig is jelentős összegeket fordított az MNV Zrt. A pályázat előkészítése során a vagyonkezelő közbeszerzési eljárás keretében választotta ki az Equinox Consulting Kft-t, akinek a pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmányt kell elkészítenie.

 

A pályázatnak köszönhetően a fejlesztési munkák felgyorsulhatnak, az állagvédelem befejeződhet, valamint létrejöhet az öt vár szorosabb együttműködése. Segítségével valamennyi vár új, önálló arculatot kapna, egy-egy, csak rá jellemző helyi adottságot kiemelve (vártörténet, borkultúra, természeti környezet, középkori hadijáték és hagyományőrzés), mely egyenként is kiemelkedő turisztikai vonzerőt jelenthet, de egymást kiegészítve, mindig új látványosságot kínáló láncolattá állhat össze. A sikeres projektet követően érdemes lesz a kidolgozott útvonalak mentén ezt a vártúrát hátizsákkal, kerékpárral, gépkocsival, vagy akár lóháton végigjárni, így hosszabb időt ebben a régióban eltölteni, jobban megismerve múltunk, történelmünk, tájaink értékét és szépségét. Természetesen az útvonalhoz a későbbiekben csatlakozni tudnak a bakonyi és más környékbeli várak, elsősorban Várpalota, Nagyvázsony, Szigliget, Sümeg, Tátika és Döbrönte.

 

Az uniós projekt és a helyi közösségek támogatásával megvalósulhat az MNV Zrt. örökségvédelmi stratégiájának egy újabb szegmense, mely során az állami tulajdonú magyarországi romvárakba lépésről-lépésre újra élet költözhet. 

 

Budapest, 2015. február 9.

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elsődleges szerepet tölt be az állami vagyon (ingatlanok, ingóságok, föld, társaságok, speciális vagyonelemek) és vagyonkezelők (MNV Zrt., Magyar Fejlesztési Bank, Nemzeti Földalap, központi költségvetési szervek, önkormányzatok) koordinátarendszerében.

Mint elsődleges vagyonkezelő, az MNV Zrt. munkája során lehetőség nyílik az egységes vagyonnyilvántartás kereteinek kialakítása mellett egy szakszerű, a gazdasági-hatékonysági szempontokat előtérbe helyező tulajdonosi irányításra.

Az MNV Zrt. tevékenységének vezérelvei: tudatosság, tervszerűség, tisztesség, találékonyság. Módszere az ésszerűsítés, a bürokratikus gondolkodásmód helyett a kreativitás. Az MNV Zrt. feladatának ellátása során alkalmazkodik a piaci követelményekhez, elfogadja a piac logikáját, az állami vagyonnal történő gazdálkodást világos, egyértelmű jogszabályok és szabályzatok keretében, egységes elvek szerint, hosszú távon kiszámíthatóan, a közösségi érdekekre is figyelve folytatja.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.Telefon: +36 1 237-4400Fax:+36 1 237-4100

IQSYS Zrt. - Ponte.hu Kft.