Aktuális
Az Országos Környezeti Kármentesítési Program 2014-2020. programozási időszakra vonatkozó Társasági Alprogramának társadalmi egyeztetése

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó állami felelősségi körbe sorolódó kármentesítési feladatok végrehajtására a tárca az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t jelölte ki. Az OKKP - Társasági Alprogram stratégiai tervezését a Nitrokémia Zrt. bevonásával azMNV Zrt. készíti elő. A dokumentummal kapcsolatos társadalmi egyeztetés 2015. május 19-én veszi kezdetét. Tovább >>

Híreink

 

A beruházás több mint 600 millió forintból valósul meg

 

Gördülékenyen halad a szászvári várkastély középkori műemlék-együttesének több mint 600 millió forintból megvalósuló helyreállítása.A szakemberek már a főépület megerősítésén és a lépcsőtorony helyreállításán dolgoznak. A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) koordinálásában valósul meg.

 

A beruházás jelenlegi állásáról rendezett sajtótájékoztatón Marjay Gyula, az MNV Zrt. ingó- és ingatlanvagyonért felelős főigazgatója kiemelte: a projekt célja nem csupán a szászvári épített örökség konzerválása, hanem az eddig lappangó műemlék hiteles és korhű rekonstruálása is. Megtudtuk továbbá, hogy ilyen fokú örökségvédelem nem jöhetett volna létre a megfelelő társadalmi támogatottság nélkül, ezért a főigazgató külön köszönetet mondott mindazoknak, akik áldozatos munkájukkal jelentős szerepet vállaltak a beruházás kivitelezésében, népszerűsítésében.

 

A szászvári beruházás munkálatai jelenleg is gőzerővel zajlanak: a kivitelezők már a gazdasági épület, a palotaszárny és a főépület megerősítésén dolgoznak, de az elmúlt időszakban megkezdték a lépcsőtorony helyreállítását is. A további munkákról szólva Bendi Lajos projektmenedzser hozzátette, hogy a továbbiakban a megmaradt főépület rekonstrukciója valósul meg a kápolna visszaépítésével, valamint felmagasítják az egykori kaputornyot is.

 

Buzás Gergely régész, történész az épületbejáráson a várkastély egyedülállóságát hangsúlyozta, hiszen nincs még egy olyan vár Magyarországon, amely máig megőrizte az 1300-as évekből származó falait, szerkezetét.

 

A „Szászvár – középkori élet a várkastélyban” című, DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0004 azonosítószámú projekt megvalósulása során a szakemberek a várkastély főépületének felújításán túl az épület történetének bemutatáshoz szükséges látogatóterek kialakítására helyezik a hangsúlyt. A beruházás célja nemcsak az épület, hanem az egész település, egyúttal pedig Baranya-megye turisztikai vonzerejének növelése is. 

 

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Miniszterelnökség kezdeményezésére a Várgondnokság Nkft. vagyonkezelésébe adja a Citadella-ingatlanegyüttest. Az MNV Zrt. irányelveinek megfelelően az ingatlanegyüttes hasznosításánál is a legfőbb cél a területek transzparens, a világörökségi címhez méltó kezelése.

 

Magyarország kormányának egyik legfőbb szándéka, hogy a Citadella-ingatlanegyüttes sorsa méltó módon rendezésre kerüljön és a Budai Várnegyed rekonstrukciójával párhuzamosan az UNESCO Világörökség részét képező Citadella rehabilitációja is megvalósuljon. Ebben a feladatban kiemelt szerepet vállalt a Miniszterelnökség.

 

A most megkötött szerződés értelmében a Citadella több mint 3 hektárnyi területe a Miniszterelnökséghez tartozó Várgondnokság Nkft. vagyonkezelésébe kerül, amely lehetőséget teremt a területek transzparens, a világörökségi címhez méltó módú kezelésére.

 

A vagyonkezelésbe adás a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, Lázár János jóváhagyásával valósult meg. A vagyonkezelésbe adás során a világörökségről szóló törvényt és az 1972-ben Párizsban elfogadott „a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló” egyezményt is figyelembe vették.

 

Azzal, hogy a Várgondnokság Nkft. kapta meg a vagyonkezelői jogot, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő biztosítékát látja annak, hogy a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlan rendeltetésszerűen és hatékonyan fog működni és állapotának védelme, valamint értékének megőrzése és gyarapítása továbbra is elsődleges szempont marad.  

 

 

Budapest, 2015. augusztus 6.

 

 

A felújítás százmillió forintból valósult meg

 

Az Országgyűlés döntése értelmében több, jelenleg állami tulajdonban lévő ingatlan kerülhet vissza egyházi tulajdonba. Az első ilyen épületet – a pécsi Virágh-házat – július 9-én adták vissza a pécsi egyházmegyének. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek köszönhetően a Virágh-ház az elmúlt években százmillió forint értékű felújításon esett át. A sajtónyilvános átadáson Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, valamint Páva Zsolt, Pécs város polgármestere is részt vett.

 

A korábban romos, elhanyagolt állapotban lévő Virágh-ház teljes körű felújítása a pécsi középkori egyetem műemlék–együttes rekonstrukciójának egyik jelentős eleme volt. Az épület megújítására százmillió forintot fordított a magyar állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. A rekonstrukcióra közbeszerzési eljárás keretében választották ki a Pécsi Építő és Tatarozó Zrt.-t, ezzel is támogatva a helyi kisvállalkozásokat.

 

A beruházás során speciális régészeti kutatásokat, valamint kőrestaurációkat végeztek, emellett egyedi jellegű kivitelezési technológiákat és megoldásokat is felhasználtak. A csaknem 400 m2-es épület teljes külső homlokzata, belső terei, az elektromos hálózatok, valamint a fűtési rendszer is megújultak, illetve informatikai-, és biztonságtechnikai rendszerek épültek. A munkálatok során kiemelt figyelmet fordítottak a régészeti értékek megőrzésére és arra, hogy a felújított terek az új funkciók elvárásainak is eleget tegyenek.

 

A Virágh-ház nevét Virágh Ferenc pécsi püspök után kapta, aki – 1926. évi püspökké szentelése után – lakóházként használta. A püspöki palota melletti ingatlan 1986-ban leromlott állapotban került állami tulajdonba. Eredetileg az épület a XVIII. századi udvarmesteri ház volt, mely részben ráépült a középkori Keresztelő Szent János társaskáptalan romjaira, déli alapfalaira. A felújítási munkálatok során rendkívül értékes kőanyag leletek, szobortöredékek kerültek elő, melyek jelenleg részben a Középkori Egyetem kiállítását, részben pedig a pécsi Janus Pannonius Múzeum reneszánsz lapidáriumát gazdagítják.  

 

A sajtónyilvános átadó ünnepségen Soltész Miklós államtitkár beszédében kitért arra, hogy a kormány és az egyház együttműködése nagyon jó irányba halad, a Virágh-ház átadása pedig ennek egy nagyon jó példája. Dr. Páva Zsolt, Pécs város polgármestere azt hangsúlyozta, hogy a baranyai megyeszékhely turizmusát is jelentősen fogja javítani a most megújított épület és hozzájárul ahhoz a városvezetés által kitűzött célhoz, hogy Pécs külföldön és belföldön egyaránt népszerű legyen. Dr. Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója kiemelte: „Mi, az MNV-nél nem szeretünk abba a hibába esni, hogy hosszan beszélünk, és azt hisszük, akkor már tettünk is valamit. Meggyőződésem, hogy a most átadásra kerülő megújult épület minden beszédnél ékesebben bizonyítja, hogy a közös munkánk eredményes.

  

Dr. Udvardy György, pécsi megyéspüspök megköszönte az együttműködést és a hatékony munkát mindenkinek, aki dolgozott a folyamatban. A jövőről szólva elmondta, hogy a megújult Virágh-ház fog otthont adni a Pécsi Egyházmegye turisztikai irodájának, amely központi jellegéből adódóan kiváló úti cél lehet majd minden érdeklődő számára.

 

Budapest, 2015. július 9. 

Az MNV Zrt. bemutatása

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyik legfontosabb háttérintézményeként közel 16 ezer milliárd forint értékű állami vagyon feletti tulajdonosi jogokat gyakorolja. Az MNV Zrt. működésének alapja a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. Feladatai a kormányzati irányelveknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően a stratégiai szemléletű, felelős vagyongazdálkodás, a portfólióracionalizálás, a korszerű ingatlangazdálkodás, a nemzeti társaságok eredményességének növelése, valamint a nemzeti vagyon megőrzése és gyarapítása.

Az MNV Zrt. a rábízott vagyonnal történő gazdálkodás során stratégiai szempontok szerint gyakorolja az állami tulajdonban lévő társaságok tulajdonosi jogait. Olyan kiemelt vállalatok működésének felügyeletét végzi, mint a Magyar Villamos Művek Zrt., a Szerencsejáték Zrt., az öt többségi nemzeti tulajdonban álló viziközmű társaság és a közlekedési központok. 

Emellett társaságunk gondoskodik az állami feladatokat ellátó szervezetek elhelyezéséről, racionalizálja a kezelésében lévő ingatlanokat és ingóságokat, védelmezi a portfóliójába tartozó országosan ismert műemlékeket, és kezeli az örökség folytán birtokába jutott dísztárgyakat, régiségeket. Az MNV Zrt. a kiemelt kormányzati nagyberuházások kivitelezőjeként közreműködött többek között a Groupama Aréna építésében, valamint részt vett a Várkert Bazár, a Pesti Vigadó és az Amerikai Nagykövetség épületének felújításában.

Az MNV Zrt. a felelős vagyongazdálkodás során mindvégig szem előtt tartja a hatékony ügykezelést, a partnerség kialakítását, a transzparens gazdálkodást, valamint a megbízható,  kiszámítható, átgondolt, koncepcionális portfóliókezelést. Az MNV Zrt. működésének eredményeként az egységes vagyonnyilvántartás kereteinek és a vagyongazdálkodási alapelveinek kialakításával lehetőség nyílt a szakszerű, gazdasági-hatékonysági szempontokat előtérbe helyező tulajdonosi irányításra. 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.Telefon: +36 1 237-4400Fax:+36 1 237-4100

IQSYS Zrt. - Ponte.hu Kft.