Híreink

Sikeresen zárult a többségi állami tulajdonban lévő regionális vízmű-társaságok által kezelt állami vagyon értékelése. A vizsgálat eredménye alapján a 242 milliárd forintot is meghaladja a regionális vízművek kezelésében lévő állami vagyon.  Az elmúlt időszakban 13 megye 434 érintett településén végeztek méréseket, ahol 1.879.359 folyóméter szennyvízhálózat és 9.202.293 folyóméter ivóvízhálózat, ezen belül is 1569 db pontszerű objektum vagyonértékelését végezték el.

 

Kisebb névváltoztatáson esett át az egykori Akadémiai Nyomda Kft., mely mostantól AK Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság néven található meg a cégjegyzékben. Tevékenységével, személyi állományával, gyártókapacitásával továbbra is a megszokott, magas színvonalon áll partnerei rendelkezésére. A cégnév változása tehát semminemű egyéb változást nem idéz elő a nyomda működésében vagy jogállásában.

 

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a regionális Közlekedési Központok vezetői és a Volán társaságoknál működő szakszervezetek 2014. július 23-án folytatólagos szakszervezeti fórumot tartottak a Volán társaságok régiós átalakításának menetéről, jelenlegi státuszáról, illetve a Társaságoknál tervezett járműmodernizációs programról.

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2012-ben kezdeményezte és indította el ezt a fórumot, annak érdekében, hogy az érdekképviseletek jelentős szakmai tapasztalatukkal képviselve a munkavállalói érdekeket, operatívan bekapcsolódjanak az integrációs folyamatba és javaslataikkal segítsék a strukturális átalakítás zökkenőmentes lebonyolítását.

 

A folytatólagos Szakszervezeti Fórumon konstruktív egyeztetést folytattak az integrációs folyamat jelenlegi státuszáról, mely a résztvevők álláspontja szerint az ütemezésnek megfelelően halad és így a tervezett határidőben befejezésre kerülhet. A Fórum másik kiemelt témája volt a tervezett és szükségszerű járműpark modernizációs program, mellyel kapcsolatban a szakszervezetek is ismertették álláspontjukat, valamint az MNV Zrt. illetékesei és a Közlekedési Központok menedzsmentje is válaszokat adtak a felvetett kérdésekre.

A felek egyetértettek abban, hogy a fúziót követően a régiós társaságok az eddigieknél versenyszempontból felkészültebb vállalatok lesznek, költséghatékonyabban szolgálhatják a közösségi közlekedést, ami a szolgáltatás minőségének javításával egyértelműen az utazóközönség érdekét is szolgálja.

A résztvevők egyetértettek abban is, hogy a modernizációs programmal összefüggésben rendkívül fontos a folyamatos együttműködés, illetve párbeszéd az érdekképviseletek és a munkáltatók között is minden olyan kérdésekben, amelyek a munkavállalókat érintik, ezáltal egy teljeskörű garanciarendszer kerül kidolgozásra, amely megnyugtatóan szolgálja a munkavállalók érdekeit a program végrehajtása során.

Az MNV Zrt. az egyeztetésen ismertette azon eredményeket, amelyek már ez idáig tapasztalhatóak voltak a régiós átalakítással kapcsolatban, többek között csoport-, illetve régiós szintű közös beszerzésekből keletkezett eredményeket, a helyi önkormányzatokkal való kapcsolatok intenzív rendezése révén a helyi viszonylatban is megnyugtató együttműködési helyzet kialakítását.

A Fórum az átalakítás végéig folytatólagosan, a jövőben is több ízben megtartásra kerül, a felek megállapodtak, hogy a következő egyeztetés 2014 szeptemberében kerül megtartásra.

 

Budapest, 2014. július 31. 

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elsődleges szerepet tölt be az állami vagyon (ingatlanok, ingóságok, föld, társaságok, speciális vagyonelemek) és vagyonkezelők (MNV Zrt., Magyar Fejlesztési Bank, Nemzeti Földalap, központi költségvetési szervek, önkormányzatok) koordinátarendszerében.

Mint elsődleges vagyonkezelő, az MNV Zrt. munkája során lehetőség nyílik az egységes vagyonnyilvántartás kereteinek kialakítása mellett egy szakszerű, a gazdasági-hatékonysági szempontokat előtérbe helyező tulajdonosi irányításra.

Az MNV Zrt. tevékenységének vezérelvei: tudatosság, tervszerűség, tisztesség, találékonyság. Módszere az ésszerűsítés, a bürokratikus gondolkodásmód helyett a kreativitás. Az MNV Zrt. feladatának ellátása során alkalmazkodik a piaci követelményekhez, elfogadja a piac logikáját, az állami vagyonnal történő gazdálkodást világos, egyértelmű jogszabályok és szabályzatok keretében, egységes elvek szerint, hosszú távon kiszámíthatóan, a közösségi érdekekre is figyelve folytatja.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.Telefon: +36 1 237-4400Fax:+36 1 237-4100

IQSYS Zrt. - Ponte.hu Kft.